Diskusjon:Musikk/Musikkinstrumenter

Sideinnholdet støttes ikke på andre språk.
Nytt emne
Fra Wikibøker – frie læremidler

Siden vi ønsket å lage en ressursside med lenker til lytteeksempler, fant vi det naturlig å bruke Youtube som hovedkilde. Dette gjorde vi fordi Youtube er en gratis fildelingsressurs med stort omfang, og fordi dette er en velkjent og velbrukt side. På grunn av at Youtube er et nettsted der alle i prinsippet kan dele videoklipp, er det naturlig at det blir lagt ut både seriøse og useriøse bidrag. Det kreves derfor digital navigeringskompetanse, søkekompetanse, for å finne fram til gode og relevante resultater. Vi brukte mye tid på å finne klipp vi mente var gode og beskrivende for de ulike underpunktene på ressurssiden vår. De klippene vi har valgt ut oppfyller disse kriteriene: god lyd og beskrivende bilder/videoer som forteller hvordan instrumentets utseende er og hvordan det spilles. Bildene vi har brukt er lånt fra Wikipedia Commons; en fri og lovlig fildelingsressurs.

Som lærer er det viktig å tilpasse og variere undervisningen, og vi mener at det kan være inspirerende å benytte seg av små videoklipp for å engasjere elevene. I en travel skolehverdag kan tid være mangelvare, og vårt mål er derfor at ressurssiden vår skal være tidsbesparende for lærere som ønsker lytteeksempler i musikkundervisningen.

Om arbeidet med designet på siden[rediger]

Vi startet arbeidet med å notere hvilke forandringer vi ønsket å gjøre på de ulike undersidene i IKT i utdanning, ut fra en wikipediaartikkel vi mente kunne stå fram som et godt eksempel. Ut fra denne fant vi ut hvilke retningslinjer/rammer vi skulle sette for redigeringsarbeidet:

  • Skape multimodale tekster, ved å bruke bilder som samsvarte med fagteksten.
  • Bruke bilder med tilfredsstillende kvalitet.
  • Unngå unødvendig bruk av fete typer og store bokstaver underveis i artiklene, da vi mente dette skapte uro i teksten.
  • Bruke avsnitt hensiktsmessig
  • Legge inn internlinker fra faguttrykk i teksten til Wikipediaartikler
  • Samle kompetansemål fra Kunnskapsløftet (L06) under et eget avsnitt, der dette var gunstig