Hopp til innhold

Diskusjon:HTML/Grunnleggende HTML/HTML/HTML-dokumenter

Sideinnholdet støttes ikke på andre språk.
Nytt emne
Fra Wikibøker – frie læremidler

jeg synes at denne artikelen burde stått under wikipedia under hva HTML er.

Mvh Rolfd - Wikipedia