Diskusjon:Boken Om Linux

Sideinnholdet støttes ikke på andre språk.
Fra Wikibøker – frie læremidler

Nyinnflyttet[rediger]

Flyttet til wikibooks fra http://wiki.skolelinux.no/Dokumentasjon/BokenOmLinux med forfatternes tillatelse.

Vil nok kreve litt manuell fikling for å ende opp med et godt resultat. -- Atluxity (diskusjon) 29. mai 2016 kl. 18:57 (CEST)Svar[svar]

Føring om lenking[rediger]

Jeg har et forslag her til hvordan vi burde bruke interwiki-lenker. Jeg ryddet litt i introduksjonen og tenkte å skrive ned hva planen min var: Jeg fjernet f.eks lenking til 1999, næringslivet og penger. Jeg føler det blir veldig mye om vi skal lenke til alle substantiver. Jeg føler heller at vi burde holde oss til å lenke til ting som er relevant for det vi skriver om, som Linux, fri programvare, David Elboth, Skolelinux, etc etc. Endringen min viser også hvordan det må gjøres når vi ønsker å lenke til wikipedia. Med w: og en pipe "|" for å formatere lenken. I en wikipedia-artikkel lenkes det som regel kun første gang et ord eller navn blir nevnt i en artikkel, og ikke hver eneste gang ordet nevnes. Jeg føler noe lignende ikke helt blir riktig for en bok som er på mange kapitler, skal vi heller prøve å begrense oss til en gang per kapitel eller lignende? Det er ihvertfall noe som kan være greit å være bevist på.

Meninger? -- Atluxity (diskusjon) 18. jun. 2016 kl. 14:28 (CEST)Svar[svar]

Forslag til Linux maskiner[rediger]

Her mener jeg det blir for lite tidløst å henvise til spesifikke tilbud "per dags dato", kanskje heller skrive noe om generelle føringer og krav? -- Atluxity (diskusjon) 18. jun. 2016 kl. 15:35 (CEST)Svar[svar]

Er enig men problemet ofte på linux1.no er det flere brukere som er usikker på hvor de skal kjøpe pc, hender det de kjøper Apple istedenfor, behovene er de samme men Apple gir garanti det gir ikke multicom -- lars_martin4 (diskusjon) 21. jun 2016 kl 09:11 (CEST)
Jeg tror det er best om vi heller skriver noen generelle føringer. -- Atluxity (diskusjon) 22. jun. 2016 kl. 20:48 (CEST)Svar[svar]

22: Kommunikasjon[rediger]

"ADSL/ISDN/modem-tilknytting" har jeg valgt å endre til "G-fast/fiber eller coax/modem-tilknytting" -- Vil tro egentlig folk flest går for fiber, hvis de har mulighet eller mobil bredbånd.

Vet ikke om vi skal fjerne alt som har med DSL teknogien (Serie port) eller RJ11 i maskinen. Da slike maskiner begynner å bli vanskelig å få tak i bortsett fra bruktmarkedet. Derfor nedprioritert dette.

lars_martin4 (diskusjon) 21. jun 2016 kl 09:11 (CEST)

Ja, jeg er enig med deg. Det virker forøvrig som om hele kapitelet trengs å skrives om -- Atluxity (diskusjon) 22. jun. 2016 kl. 20:48 (CEST)Svar[svar]


Valg av tabeller[rediger]

Det finnes både: {| border="1" cellpadding="2" cellspacing="0"

{| class="wikitable" |-

Sisnevnte har jeg testet på skolelinux er litt usikker på om sistnevnte er den vi bør gå for, med tanke på andre kompaktibitet problemet ved konvertering til andre sider\PDF\openoffice etc? lars_martin4 (diskusjon) 21. jun 2016 kl 11:48 (CEST)

La oss ikke tenke så mye på kompatibilitetsproblemer før det er et problem. Det er ikke veldig vanskelig å fikse dersom vi ombestemmer oss? -- Atluxity (diskusjon) 22. jun. 2016 kl. 20:48 (CEST)Svar[svar]

Fremtidig proriteringer ??[rediger]

Vi som oppdater denne boken bør vudere hva vi skal prioritere å gjøre frem over nå. Kanskje vi bør vurdere å utvikle wikibooks sidene med dynamisk innhold? Merker redigeringsverktøyet til wikipedia er litt gammeldags, vi får se hva vi får gjort med det. Ikke enkelt å GUI redigere tabeller slik som word\openoffice. lars_martin4 (diskusjon) 21. jun 2016 kl 11:48 (CEST)

Hva mener du "dynamisk innhold"? -- Atluxity (diskusjon) 22. jun. 2016 kl. 20:48 (CEST)Svar[svar]

F.eks kan være JavaScript\PHP alt som gjør sidene blir mer avanserte. F.eks datoen er <?php echo date('l jS \of F Y h:i:s A'); ?>

Gir f.eks datoen er Friday 24th of June 2016 02:01:04 AM

Man kan teste koden på: http://sandbox.onlinephpfunctions.com/ Uten å måtte ha php\Apache installert.

Du må gjerne prøve å lage en Kalender i PHP:

<?php //http://keithdevens.com/software/php_calendar $time = time(); $today = date('j', $time);

$days = array($today => array(null, null,'

' . $today . '

'));

$pn = array('«' => date('n', $time) - 1, '»' => date('n', $time) + 1); echo generate_calendar(date('Y', $time), date('n', $time), $days, 1, null, 0);

// PHP Calendar (version 2 . 3), written by Keith Devens // http://keithdevens . com/software/php_calendar // see example at http://keithdevens . com/weblog // License: http://keithdevens . com/software/license

function generate_calendar($year, $month, $days = array(), $day_name_length = 3, $month_href = NULL, $first_day = 0, $pn = array()) {

  $first_of_month = gmmktime(0, 0, 0, $month, 1, $year);
  // remember that mktime will automatically correct if invalid dates are entered
  // for instance, mktime(0,0,0,12,32,1997) will be the date for Jan 1, 1998
  // this provides a built in "rounding" feature to generate_calendar()
  $day_names = array(); //generate all the day names according to the current locale
  for ($n = 0, $t = (3 + $first_day) * 86400; $n < 7; $n++, $t+=86400) //January 4, 1970 was a Sunday
    $day_names[$n] = ucfirst(gmstrftime('%A', $t)); //%A means full textual day name
  list($month, $year, $month_name, $weekday) = explode(',', gmstrftime('%m, %Y, %B, %w', $first_of_month));
  $weekday = ($weekday + 7 - $first_day) % 7; //adjust for $first_day
  $title  = htmlentities(ucfirst($month_name)) . $year; //note that some locales don't capitalize month and day names

//Begin calendar . Uses a real . See http://diveintomark . org/archives/2002/07/03 @list($p, $pl) = each($pn); @list($n, $nl) = each($pn); //previous and next links, if applicable if($p) $p = '' . ($pl ? '<a href="' . htmlspecialchars($pl) . '">' . $p . '</a>' : $p) . ' '; if($n) $n = ' ' . ($nl ? '<a href="' . htmlspecialchars($nl) . '">' . $n . '</a>' : $n) . ''; $calendar = "

\n" . "\n" . '\n"; if($day_name_length) { //if the day names should be shown ($day_name_length > 0) //if day_name_length is >3, the full name of the day will be printed foreach($day_names as $d) $calendar .= ''; $calendar .= "\n"; } if($weekday > 0) { for ($i = 0; $i < $weekday; $i++) { $calendar .= ''; //initial 'empty' days
    }
  }
  for($day = 1, $days_in_month = gmdate('t',$first_of_month); $day <= $days_in_month; $day++, $weekday++)
  {
    if($weekday == 7)
    {
      $weekday  = 0; //start a new week
$calendar .= "\n"; } if(isset($days[$day]) and is_array($days[$day])) { @list($link, $classes, $content) = $days[$day]; if(is_null($content)) $content = $day; $calendar .= '<td' . ($classes ? ' class="' . htmlspecialchars($classes) . '">' : '>') . ($link ? '<a href="' . htmlspecialchars($link) . '">' . $content . '</a>' : $content) . ''; } else $calendar .= "";
  }
if($weekday != 7) $calendar .= ''; //remaining "empty" days return $calendar . "\n
' . $p . ($month_href ? '<a href="' . htmlspecialchars($month_href) . '">' . $title . '</a>' : $title) . $n . "
' . htmlentities($day_name_length < 4 ? substr($d,0,$day_name_length) : $d) . '
 
$day 
\n

\n";

} ?>

Problemet her, er ting for meg er veldig vanskelig å finne ut av. Vet ikke noe så enkelt å lage signatur slik Windows live mail,epost klint lars_martin4 (diskusjon) 24. jun 2016 kl 11:03 (CEST)

27: Ressurser via Internett[rediger]

Her er det mange URL som jeg er usikker på om vi skal beholde\overføre til tabell? Kanskje vi bør vurdere hva som skal overføres så vi slipper dobbeltarbeid? lars_martin4 (diskusjon) 21. jun 2016 kl 13:05 (CEST)

Ja, her er det nok mye som kan ryddes vekk, ja. Dette virker til å være de fleste lenkene, de som er døde (enten at de ikke fungerer, eller ikke oppdatert side 2001) kan nok fjernes fra lista, ja. Vet du om noen erstatninger? -- Atluxity (diskusjon) 22. jun. 2016 kl. 20:48 (CEST)Svar[svar]


9: Omdirigering, rør og filtre[rediger]

Har noe problemet å laste opp alle bildene der får feilmelding feil filendelse eller bildet er kurrupt.

Ellers er det meste migrert over. lars_martin4 (diskusjon) 22. jun 2016 kl 13:44 (CEST)

Jeg så på bildene, og mange av de hadde .png som filendelse, selv om de var JPEG-format. Men de som er fotografier av en bok burde vi nok prøve å gjenskape som SVG. -- Atluxity (diskusjon) 22. jun. 2016 kl. 20:48 (CEST)Svar[svar]

Inndeling av boken i kapitler[rediger]

Har dere noen innvendinger mot at jeg inndeler boken i kapitler? Altså flytter innholdet i hvert enkelt kapittel på forsiden til en egen underside av forsiden? Tenker det kunne gjøre boken mer aktuell å lese. – Mvh. Abuluntu ( prate? :-) 1. feb. 2021 kl. 13:54 (CET)Svar[svar]

«Opsjon» eller «funksjonsvalg»[rediger]

Språkrådet har en liste over ord og uttrykk som kan brukes for å erstatte «options». «Funksjonsvalg» er kanskje et godt alternativ. «Opsjoner» har vel en litt finansiell lyd i seg? – Mvh. Abuluntu ( prate? :-) 2. feb. 2021 kl. 08:10 (CET)Svar[svar]

Maler som kan være nyttig[rediger]

@Lmh1, David elboth: Siden jeg ser at dere interesserer dere for boken tenkte jeg å fortelle om noen maler som kan være nyttige når det skal skrives terminalkommandoer eller kode og tastekombinasjoner. Hva de gjør beskrives i dokumentasjonen (som sikkert kan forbedres). {{mono}} og {{tastekombinasjon}}. Dere kjenner kanskje allerede til hvordan html-taggen <pre> kan brukes. – Mvh. Abuluntu👨🏼‍💻💬 22. jun. 2021 kl. 22:37 (CEST)Svar[svar]