Digitale fortellinger i skolen/Digitale fortellinger om vikingtiden

Fra Wikibøker – frie læremidler

Nøkkelfakta[rediger]

 • Lenke: Digital fortelling om vikingtiden
 • Lengde 3:26
 • Innhold og relevans for læreplanmål: Filmen tar utgangspunkt i dette målet i Kunnskapsløftet: "Eleven skal kunne fortelje om hovudtrekk ved samfunnsutviklinga i Noreg frå vikingtida til slutten av dansketida, og gjere nærare greie for eit sentralt tema i denne perio. trinn som en introduksjon på temaet vikingtiden
 • Popularitet: 262 visninger per september 2012. Opprinnelig publisert 28 februar 2012.
 • Kommentarer på YouTube (per jan 2012): -

Vurdering[rediger]

Struktur:

 • Får med ganske mye stoff i et passelig tempo eller progresjon

Innlevelse:

 • Morsom starteffekt med å gå langt langt tilbake i tiden.
 • Når de er like gamle som dere er nå så fikk de lov til å være med på vikingtokt (1:12).
 • Gjennomgående barnevennlig manus der språk og innhold er forsøkt tilpasset aldersgruppe.

Faglig relevans:

 • Bilder gir tydelig faglig merverdi. Velvalgt faglig interessant bruk.

Opphavsrett:

 • Bilder er klarert i forhold til opphavsrett.

Multimodale fremstillingsformen:

 • Velvalgt bruk av bakgrunnmsmusikk. Den fungerer fint som variasjon og virker ikke forstyrrende.
 • Funnet en del dramatiske bilder fra slagscener i et spel.
 • Fin variasjon i bilder (for eksempel kart ved (1:34)

Arbeidet med kilder:

 • Brukt relevante lærebøker som kilder.
 • Gjort grundig arbeid med kilder og funnet mange relevante bilder på Wikimedia Commons.
 • Funnet relevant musikk tilpasset Vikingtid på Multimedibyrån.

Rammekrav (for eksempel maks. lengde):

 • Ok