Hopp til innhold

Digitale fortellinger i skolen/Digitale fortellinger om realismen

Fra Wikibøker – frie læremidler

Nøkkelfakta[rediger]

 • Lenke: Digital fortelling om realismen
 • Lengde 5:46
 • Innhold:
 • Popularitet: 717 visninger per september 2012. Opprinnelig publisert 28 februar 2012.
 • Kommentarer på YouTube (per jan 2012): Fått fire faglige kommentarer
 • Relevans for læreplanmål: Ungdomstrinnet

Vurdering[rediger]

Struktur:

 • Godt oppbygd og ender opp med noen refleksjoner om de fire store. Trekker også linjer opp til i dag. Bra å først ha fokus på samfunnsforhold før man går over til de fire store. Faglig velkomponert.

Innlevelse:

 • Fin fortellerstemme
 • Litt abstrakt tema som fort kan bli kjedelig. De har gjort noe mer ut av dette. Interessant at de trekker inn dette med hvem barn kan leke med (ca. 1:16) for å appellere mer til målgruppen.
 • “Visste du at” om Alexander Kielland, henvender seg direkte til leseren. (4:10)

Faglig relevans:

 • Mange illustrerende bilder som gir klar faglig merverdi. Også fått tak i gamle fotografier i kombinasjon med malerier. Veldig godt samsvar mellom bilde og faglig manus (Dette har krevd mye arbeid)
 • Informativt manus. Her er mye nøkkelstoff.
 • Knyttet opp mot kunsten i samtiden. Fin kobling mellom malerier og gamle fotografier. Gir variasjon mellom fargebilder og svart-hvitt bilder.
 • Fin film for ungdomstrinnet.

Opphavsrett:

 • Kilder er riktig ført opp mot slutten av den digitale fortellingen.

Multimodale fremstillingsformen:

 • God timing med tale-lydeffekter.
 • Fint med reallyder (1:30 - lyden av et tog i bakgrunnen?). Fuglekvitter ved 1:46.
 • Trekker inn noe musikk på 2:00 for å forsterke det triste? Skaper mer innlevelse.
 • Stempellyd på 2:40 med skrift “Problemer under debatt” gjør det enklere å huske dette som et nøkkelord i fortellingen.

Arbeidet med kilder:

 • Meget omfattende kildearbeid som er godt dokumentert på slutten av den digitale fortellingen.

Rammekrav (for eksempel maks. lengde):

 • Ok