Hopp til innhold

Digitale fortellinger i skolen/Digitale fortellinger om norske diktere

Fra Wikibøker – frie læremidler

Digital fortelling om Alf Prøysen

[rediger]

Nøkkelfakta

[rediger]
 • Lenke: Alf Prøysen-et eventyr
 • Lengde: 4:59
 • Produsent: Ida Madeleine Heen Hansen og Solveig Holmsen
 • Innhold: Forteller litt om Alf Prøysen og hans diktning.
 • Popularitet: Meget populær. 3850 visninger per 15.januar 2012, publisert 26 februar 2009
 • Kommentarer på YouTube (per jan 2012): "Dét var jamen en flott, liten film !! Og et UTROLIGT vakkert norsk !! En STOR fornøjelse å se + høre på !!"
 • Relevans for læreplanmål: Passer utmerket godt på småskoletrinnet. På 2.årstrinn skal elevene kunne gjenkjenne og beskrive noen plante- og dyrearter og sortere dem.

Vurdering

[rediger]

Struktur:

 • Grad av narrativitet: Bruker en del eventyrretorikk: ”Det var en gang i det Herrens år”
 • Ikke så sterk konfliktlinje i fortellingen – mest redegjørende. Allikevel laget innenfor en type sjanger. Interessant, og det fungerer ganske godt med eventyrsjanger. Gjør at man husker fortellingen bedre.
 • Kronologisk oppbygning.

Innlevelse:

 • Veldig. God bruk av effektlyder. Bien innledningsvis. Klokken, barnelyd.
 • Avslutningen – kunne kanskje hatt gitarlyd i stedet for piano når det er gitarspilling stemmen refererer til.
 • Alf som grisekokk. Bildet av grisen skaper humor.

Faglig relevans:

 • Mye innhold om Prøysen i fortellingen.
 • Har måttet være kreative i forhold til å finne relevant bildematerialet. Har klart å lage en fortelling uten å bruke så mange bilder av ham selv. Som nok ikke var tilgjengelig.

Opphavsrett:

 • Ikke spesifikke nok referanser. Burde vært bedre spesifisert.

Multimodale fremstillingsformen:

 • Har funnet mange bilder som er relevante for Prøysen, men som ikke direkte er fra en Prøysensammenheng. Dette har nok vært en jobb å få til. For eksempel kassasuksess: bilde av et kasseapparat.
 • Også utviklet egne bilder med en kombinasjon av flere digitale bilder. Krevende jobb som gir interessante orginale bilder.
 • Lite bruk av zoom. Kunne dette vært gjort noen steder?

Arbeidet med kilder:

 • Ser ut til å være grundig. Kreativ bruk av bilder.
 • Ikke nevnt bøker osv som de har brukt for å finne informasjonen.

Rammekrav (for eksempel maks. lengde)_

 • Ok