Hopp til innhold

Digitale fortellinger i skolen/Avsluttende refleksjoner om digitale fortellinger

Fra Wikibøker – frie læremidler

Da er vi kommet til avslutningen. I den forbindelse må du som leser, ikke glemme at denne teksten er et første forsøk på å sette digitale fortellinger i skolen inn i et større pedagogisk og didaktisk rammeverk. Forhåpentligvis har du allikevel som lærer fått nok ideer og inspirasjon til å prøve å bruke digitale fortellinger i din egen undervisning. Gjør du det, har vi nådd målet vårt.

Mye kan selvfølgelig bli bedre i denne boken. Den kan trenge mer nyanserte pedagogiske diskusjoner og enda flere eksempler. Nye studenteksempler vil dessuten bli lagt ut våren 2012 og vil bli tatt med i nye versjoner av boken. Kanskje vil du også bli med på å videreutvikle, gjenbruke eller kritisere boken? Ingenting vil glede oss mer enn om du blir med oss på veien videre!