Den metriske ladeboken

Fra Wikibøker – frie læremidler

Denne wikiboken er under utvikling.

Den metriske ladeboken som du nå leser i er en gratis nettbasert ladehåndbok for hjemmelading utelukkende basert på SI-enheter. Det finnes per år 2020 mange ladebøker i handelen som enten benytter engelske enheter eller en blanding av metriske og engelske enheter. Den metriske ladeboken er her som «en oase i en ørken», og gir alle mennesker muligheten til å begynne med lading uten i tillegg å måtte lære seg et unødvendig og utdatert system for måleenheter. Som ladebøker ellers inneholder denne boken blant annet grunnleggende informasjon om sikkerhet, tips, oversikt over ulike verktøy, typer krutt, kuler, tennhetter, hylsepreparering, kalibrering og prosedyrer - det meste man trenger å lære om lading. Ladetabeller vil for det meste være utdrag fra produsenter, og vil være referert, men husk (som alltid) at all bruk av informasjon fra denne boken (og andre ladebøker forøvrig) brukes uten garantier og på eget ansvar. ALL LADING SKJER PÅ EGET ANSVAR! Hvis du er usikker, spør om veiledning fra noen erfarne hjemmeladere i ditt skyttermiljø. Siden avfyring av ammunisjon er en eksplosjon (vanligvis en kontrollert eksplosjon som sådan) er det bedre å spørre en gang for mye enn en gang for lite. Hvis du fremdeles er usikker, dropp hjemmelading og kjøp heller fabrikkammunisjon. Til alle andre: God lading!

Historie[rediger]

Hjemmelading har vært gjort i lange tider. Helt siden enhetspatroner ble tatt i bruk av det militære har det vært et marked for sivile ladeverktøy. I Skandinavia har det for eksempel lenge vært et marked for verktøy og ladekomponenter til 6.5×55 mm. Blant annet svenske Norma Precision har produsert ladeustyr, og norske Raufoss Ammunisjonsfabrikker har produsert kuler.

Motivasjon[rediger]

Presisjon er ofte et motiv for å starte hjemmelading. Det skal imidlertid sies at masseprodusert fabrikkproduksjon ofte er ganske bra, og som hjemmelader bør man ha god kontroll på de viktige tingene i ladeprosessen for å kunne måle seg med og gå forbi presisjonen til fabrikkproduksjon. Husk også at man må være en god skytter eller benytte de riktige hjelpemidlene for å få ut presisjonspotensialet av våpen og skytter. For å få en fornuftig måling må det også skytes mange grupper med flere skudd for å få et godt statistisk grunnlag som kan brukes for å si om en ladning er bedre enn en annen. Det holder med andre ord ikke med 3-skuddsgrupper for å ta en bombastisk konklusjon om en ladnings presisjonspotensiale. Men med god kontroll på ladeprosessen og gode metoder for å verifisere presisjonen kan hjemmeladet ammunisjon måle seg med eller gå forbi høykvalitets konkurranseammunisjon.

Kostnad er også ofte et motiv for å starte hjemmelading. Særlig med eksotiske kamringer, jaktkuler eller konkurransepatroner kan det være mye å spare, mens for mer vanlige patroner kan besparelsene være mindre. Stort sett kan man imidlertid spare en del kostnader ved å lade selv sammenlignet med kjøpeammo. Dette gjelder særlig for jakt- og konkurranseammo, men litt mindre for en del treningsammo. Man blir ikke rik av hjemmelading. Det er ikke uvanlig å si at man ved hjemmelading "ikke sparer penger, man bare skyter mer", og sånn sett at besparelsene for skytehobbyen muligens går opp i opp. Men særlig med store volumer er det absolutt en del å spare, bare husk at man må like eller sette pris på tiden man bruker.

Tiden man bruker er kanskje det man må se på når man vurderer hvorvidt hjemmelading er noe man skal begi seg ut på. "En hobby i seg selv" er kanskje det man må se på hjemmeladingen som. Arbeidet og planleggingen kan gi mye glede, og noen nyter freden og terapien de får av håndverket og konsentrasjonsarbeidet med å lage sine egne patroner.

Bare husk å legge energien der det gir resultater, og støtt deg på statistikk og vitenskap. Det finnes en del overtro og gjetting innen hjemmelading som kan gi lite resultater, og det er viktig å ikke kaste bort energien sin på ting som ikke fungerer. Samtidig anbefales det å dele dine erfaringer på egnede fora og spørre om råd fra erfarne hjemmeladere.

Typiske ladesteg[rediger]

Følgende avsnitt gir en visuell oversikt over hvordan lading med enkle verktøy kan gjøres. Dette vil danne et grunnlag for diskusjoner i senere avsnitt. Før du selv setter i gang må du lese og forstå avsnitet om sikkerhet. I tillegg bør man helst få veiledning av erfarne før man starter.

Instruksjonene under gjelder lading av flaskehalspatroner med bokserhette (ikke berdanhette), og ikke lading av rettveggede patroner med karbidverktøy (rettveggede patroner er enda enklere å lade).

Viktigheten av rutiner

Det er viktig med gode rutiner og planlagte pauser. Blir man forstyrret halvveis inni noe kan det resultere i dobbelt med krutt, feil type krutt eller ingen krutt (som alle er farlige) eller man kan glemme andre steg. Planlegg godt, gå inn i boblen og vit hvilket steg du er på. Gjerne kryss av på et skjema underveis, eller sorter komponentene og patronene i bokser etter hvilket steg man er på.

Planlegg økten

Før du begynner bør du planlegge hva du skal gjøre og hvor lang tid det vil ta. Har du alle komponentene du skal bruke? Hvor mye tid har du til å holde på uforstyrret under full konsentrasjon? Hvis noe mangler bør du bruke tiden på å forberede og heller lade på et senere tidspunkt. Det er viktig å holde fullt fokus når man lader.

Rengjør, kontroller og eventuelt kast hylsene

Hylsene rengjøres og kontrolleres nøye, og hylser med synlige skader eller defekter kastes. Særlig nær bunnen bør veggene inspiseres nøye siden hylsen strekkes her under avfyring. Hylsebrist i dette området vil gi gasslekkasje som kan skade våpen og skytter. Hylser som er omladet mange ganger vil strekkes mer i dette området.

Sorter hylser etter kamring og fabrikat

Hylser fra ulike produsenter har ofte litt ulikt volum. Volumforskjeller påvirker gasstrykket, og en ladning som er helt sikker i en hylsevariant kan derfor gi overtrykk i en annen hylsevariant. Det kan derfor være aktuelt å senere tilpasse kruttmengde andre faktorer til de ulike hylsesorteringene.

Børst og smør halsen innvendig

En nylonbærste kan brukes for å fjerne løst sot på innsiden av hylsehalsen. I samme elengen kan man vurdere å ha på litt smøremiddel på børsten slik at innsiden av halsen ikke trenger å smøres når man senere skal kalibrere hylsen. Vannbasert smøremiddel kan være lurt her siden det er lettere å vaske av børsten når den begynner å bli skitten.

Smør hylsen utvendig

For at hylsene ikke skal sette seg fast når de presses bør utsiden av hylsekroppen smøres, men ikke utpå halsen da dette ofte vil føre til bulker under pressing. Dette kan gjøres på mange forskjellige måter, for eksempel bruk av smørepute, påføring med fingre eller spraying (metoden kan variere etter hvilket smøremiddel man bruker). Målet er altså å få et tynt jevnt fordelt smøremiddel på utsiden av hylsekroppen (men ikke på utsiden av halsen).

Smør halsen innvendig

Hylsehalsen skal imidlertid smøres på innsiden. Smøremiddel til dette kan enten være tørre middel som grafit, glimmer (mica) eller molybdendisulfid (MoS2) (se tørrsmøring på Wikipedia), eller vanlig kalibreringsfett. Også her bør for mye smøremiddel unngås siden det kan føre til bulker som påvirker volumet på hylsen. Hvis ikke halsen smøres innvendig kan hylsen strekkes når den trekkes ut av verktøyet. Strekt hylse kan gjøre at den henger seg fast i våpenet under avfyring hvilket kan være direkte farlig under jakt eller andre kritiske situasjoner hvor man er avhengig av at våpenet virker. I tillegg slites både hylsen og verktøyet mer hvis det brukes uten smøring. Fravær eller feil påføring av fett kan også gjøre at hylsen henger igjen i verktøyet når den trekkes ut. Patronrillen, altså uttrekkersporet på hylsen, er ikke sterk nok å dra ut en fasthengt hylse. Da trenger man en såkalt "Stuck case remover".

Monter pressen

Sett riktig hylseholder kalibreringsverktøy i pressen. Verktøyet bør være rengjort.

Det finnes to hovedtyper kalibreringsverkøy man kan velge mellom:

  • Halspresse (halsverktøy): Komprimerer bare halsen uten å berøre resten av hylsen.
  • Helpresse (fullkalibreringsverktøy): Komprimerer hele hylsen og skyver i tillegg skulderen tilbake.

Sikkerhet[rediger]

Generelt[rediger]

Hylser[rediger]

Tennhetter[rediger]

Krutt[rediger]

Verneutstyr[rediger]

Dokumentasjon[rediger]

Sikkerhet på skytebanen[rediger]

Komponenter[rediger]

Hylser[rediger]

Hylsetyper[rediger]

Randløs[rediger]
Rillet[rediger]
Beltet[rediger]
Krympet rand[rediger]
Halvrand[rediger]

Hylsen under avfyring[rediger]

Hylsesprekk[rediger]

Krutt[rediger]

Kruttsorter[rediger]

Brenntid[rediger]

Kuler[rediger]

Valg av kuler[rediger]

Kuletyper[rediger]

Helmantel[rediger]

Hullspiss[rediger]

Blyspiss[rediger]

Homogene kobberkuler[rediger]

Bondede kuler[rediger]

Boat tail[rediger]

Overflatebehandlinger[rediger]

Molycoat[rediger]

Fordeler og ulemper med molycoat[rediger]

Tennhetten[rediger]

Forberedelse av hylsen[rediger]

Innsetting av tennhette[rediger]

Verktøy[rediger]

Ladepressen[rediger]

Enstasjonpresse[rediger]

Flerstasjonspresse[rediger]

Dier[rediger]

Helkalibreringsdie[rediger]

Delkalibreringsdie[rediger]

Kuleisetter[rediger]

Kuleutdrager[rediger]

Hylseutdrager[rediger]

Hylstrimmer[rediger]

Håndsveiv[rediger]

Elektrisk[rediger]

Smøring[rediger]

Skyvelær[rediger]

Vekt[rediger]

Kruttmåler[rediger]

Programvare[rediger]

Kronograf[rediger]

Hjemmelading på dypet[rediger]

Forberedelser før en ladeøkt[rediger]

Kalibrering[rediger]

Rengjøring av hylser[rediger]

Hylseforming[rediger]

Kuleisetting[rediger]

Innstilling[rediger]

Moment[rediger]

Hvor dypt kan kulen settes?[rediger]

Hvor dypt bør kulen settes?[rediger]

Feil innstilling[rediger]

Friflukt[rediger]

Maksimal patronlengde[rediger]

Kontroll av ferdige patroner[rediger]

Dokumentasjon[rediger]

Starladninger[rediger]

Få ladedata fra andre[rediger]

Patronen i våpenet[rediger]

Låseavstand og patronspill[rediger]

Ballistikk[rediger]

Vedlikehold[rediger]

På skytebanen[rediger]

Innbrekking av løpet[rediger]

Polering av løpet[rediger]

Presisjon[rediger]

Finne optimal ladning[rediger]

Trykktegn[rediger]

Tennhetten[rediger]

Hylsen[rediger]

Maksladninger og minimumsladninger[rediger]

Ladetabeller[rediger]

5.6×15 mm (.22 LR)[rediger]

Det er ikke vanlig å lade 5.6×15 mm, men det er noen som gjør det.

9×19 mm[rediger]

9×29 mmR (.38 Special)[rediger]

9×33 mmR (.357 Magnum)[rediger]

5.56×45 mm (.223 Rem)[rediger]

7.62×35 mm (.300 BLK)[rediger]

6.5×55 mm[rediger]

7.62×51 mm (.308 Win)[rediger]

8×57 mm[rediger]

7.62×63 mm (.30-06)[rediger]

Ikke-metrisk litteratur om hjemmelading[rediger]

For lesere som ikke er klare til å gå helt over til metriske enheter enda finnes det mange andre gode ladehåndbøker.

Norsk litteratur[rediger]

Engelsk litteratur[rediger]

  • Handloading for Competition - Making the Target Bigger (2002), forfatter Glen D. Zediker
  • Top-Grade Ammo - A step by step guide to creating quality ammunition (2016), forfatter Glen D. Zediker