Den andre verdenskrigen/USA

Fra Wikibøker – frie læremidler
Hopp til navigering Hopp til søk

Amerika: opptakten til andre verdenskrig

Status etter første verdenskrig, hvordan kom USA ut av Versailles-traktaten?

 • John M. Keynes deltok ved Versailleskonferansen i 1919 og var en av mange som advarte om de politiske og økonomiske konsekvensene av å straffe taperne av første verdenskrig for hardt. Teoriene hans var med på å skape New Deal.
 • Wilsons 14 punkter (s.298), først og fremst opptatt av at de nye statene skulle være demokratiske og at folket selv skulle kunne velge hvilken nasjon de ville tilhøre
 • USA hadde lånt ut penger til Storbritannia og Frankrike under krigen, som de fikk betalt tilbake i mellomkrigstiden. I tillegg måtte Tyskland låne penger av USA for å kunne betale krigserstatning.
 • Japan ville at Versaillestraktaten skulle erklære at alle raser var likeverdige, men USA bekjempet forslaget pga. segregeringlovene (den gule faren, Japanere sterkt diskriminert i USA)
 • Hadde ikke hatt krig på eget kontinent og hadde derfor fortsatt god infrastruktur
 • USA ratifiserte aldri Versaillestraktaten (Mye på grunn av republikansk styre)

Hva slags politisk system er det i landet ditt?

 • Republikk, demokratiske valg, presidenten den øverste leder av militæret

Hvilke bekymringer og hvilke politiske hovedmål var viktig for ditt land?

 • Hovedmål: Isolasjonisme (Isolasjonisme er en diplomatisk politikk som går ut på at en nasjon forsøker å unngå allianser med andre land.)
 • Bekymringer: Børs-krakket (økonomiske bekymringer), Folkelig bekymring: Store raseforskjeller, praktiserer segregering, The red scare (frykten for kommunisme)

Hva er grunnen til hovedmålet?

 • USA opplevde en inngang i forbrukersamfunnet og stor økonomisk vekst. Dette gjorde at USA følte på en avstand til den gamle verden. I tillegg fantes det en holdning om at USA måtte representere et alternativ til denne. Den geografiske avstanden til Europa gav mange amerikanere en følelse av trygghet. I første halvdel av 1900-tallet ble amerikansk engasjement i verdenskrigene ofte avvist av isolasjonistene fordi de ikke kunne oppdage noen trussel.

Hvordan forholdt landene seg til Münchenavtalen?

 • I tråd med isolasjonismen valgte USA å ikke forholde seg til denne avtalen. Churchill var veldig negativ til avtalen.

Hva er forholdene til nabolandene dine og hvem er dine allierte?

 • Krig med Mexico 1914 (amerikanske militære styrker okkuperte Veracruz etter at amerikanske sjømenn hadde ulovlig gått i land på et forbudt område for å: innhente meksikanske flyktninger fra borgerkrigen/ hjelpe revolusjonære styrker/ bare se seg om, for så å bli arrestert, frikjent og fått en unnskyldning fra den Meksikanske staten. Dessverre var ikke denne unnskyldningen bra nok for amerikanerne, da de krevde en salve på 21 skudd i tillegg til unnskyldningen, og ikke fikk det).
 • Krigen mot Mexico (The Mexican War/ De forente staters invasjon) 1846-1848: Spenning mellom spansktalende og engelsktalende befolkninger, Manifest destiny: USA førte en sterk ekspansjonspolitikk, Denne krigen etablerte en spenning mellom Mexico og USA
 • Canada var sterkt knyttet til Storbritannia (fikk sin selvstendighet i 1982) og derfor ikke like involvert med USA og deres politikk. Canada og USA gjorde begge klar mulige planer om krigføringsstrategier mot hverandre under mellomkrigstiden. Men i 1938 gikk Roosevelt ut og sa at de ikke ville la noe land okkupere Canada, noe som ble sett på som en klar advarsel til Tyskland om å ikke okkupere Canada.
 • Allierte under 2. verdenskrig: De allierte: Polen (fra 1939), Storbritannia (fra 1939) med Commonwealth og kolonier, Frankrike (fra 1939), Norge, Belgia og Nederland (alle tre fra 1940), Jugoslavia, Hellas, Sovjetunionen og USA (alle fire fra 1941), Tyrkia (1945), samt Kina; dessuten en rekke land i Asia, Afrika og Latin-Amerika.

Kilder[rediger]

https://no.wikipedia.org/wiki/Den_meksikansk-amerikanske_krigen https://no.wikipedia.org/wiki/Versaillestraktaten https://es.wikipedia.org/wiki/Ocupaci%C3%B3n_estadounidense_de_Veracruz_de_1914#Jueves_23_de_abril https://snl.no/Andre_verdenskrig https://no.wikipedia.org/wiki/USAs_okkupasjon_av_Veracruz https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_occupation_of_Veracruz