Den andre verdenskrigen/Spania

Fra Wikibøker – frie læremidler

Spørsmålene som skal bli besvart er:

- Status etter første verdenskrig. Hvordan kom ditt land ut av Versailles-traktaten? Spania deltok ikke i første verdenskrig og ble dermed ikke direkte påvirket av Versailles. De ble indirekte påvirket av krigen i form av skadet handel fra ubåtkrig og tapte menneskeliv fra spanskesyken. Influensa-pandemien fikk navnet sitt fra Spania, da Spania som nøytralt land faktisk skrev og informerte om den spredene pandemien. Landet preges likevel av ustabilitet og et skjørt demokrati.

- Hva slags politisk system er det i landet ditt? Spania går fra demokratisk monarki til fascistisk diktatur. Dette innebærer at individene ikke kan være uavhengige av samfunnet. Mennesket får bare plass og mening ut ifra den rollen og plassen de har i det store samfunnsfellesskapet, spesielt det nasjonale fellesskapet.

- Hvilke bekymringer og hvilke politiske hovedmål var viktige for ditt land, og hva er grunnen til dette? Spania er ustabilt som følge av borgerkrigen. Stabilisering og gjenoppbygging er viktig. Derfor ønsker ikke Spania å bli med i 2. verdenskrig. Videre er det også viktig å etablere kontroll over regionene som før hadde indre selvstyre, nemlig Baskerland og Katalonia. Spania sympatiserer likevel med aksemaktene i 2. verdenskrig grunnet ideologisk likhet. Til tross for dette er de interesserte i å holde seg nøytrale, noe også britene ønsket, da Gibraltar var en veldig viktig havn for den britiske marinen i middelhavet. Franco ville og bygge en felles spansk identitet ved å forby "uspanske" tradisjoner og promotere andre som flamenco og tyrefekting. Franco forbød alle former for spansk utenom den fra Castilla, selv om han opprinnelig var fra Galicia, som før han kom til makta både hadde autonomi (selvstyre) og egne språktradisjoner. Han lagde og et trusselbilde av en ekstern trussel, bolsjevismen, for å samle folk internt i Spania.

- Hvordan forholdt landet ditt seg til München-avtalen? Spania var ikke del av München-avtalen, de hadde ingen interesser knyttet til den og var for opptatte med borgerkrigen som pågikk og oppgaven med å skulle stabilisere landet i ettertid.

- Hva er forholdet til nabolandene dine og hvem er dine allierte? Spania er "nøytral" under 2. verdenskrig, men Franco ser sympatisk mot aksemaktene Italia og Tyskland som takk for hjelpen deres under den spanske borgerkrigen.

Kilder: https://snl.no/Spanias_historie http://sf94.wikidot.com/den-spanske-borgerkrigen https://en.wikipedia.org/wiki/Francoist_Spain

Se gjerne landet i lys av SPØKT (sosialt, politisk, økonomisk, kulturelt, teknologisk).