Religion, livssyn og etikk/Buddhismen for elever frem til 4.årstrinn

Fra Wikibøker – frie læremidler


Mål for opplæringen innenfor buddhismen er at eleven etter 4.årstrinn skal kunne

  • 4.1 - fortelle om Siddharta Gautamas liv og hans oppvåkning som Buddha

Her forsøker vi å systematisere og samle det mangfold av ressurser man kan finne på internett for elever om buddhismen frem til 4.årstrinn: