Boken Om Linux/Forord

Fra Wikibøker – frie læremidler
Hopp til navigering Hopp til søk

Forord[rediger]

Den første målgruppen for denne boken er de som ønsker å lære å bruke Linux. Den andre er alle som trenger å forholde seg til Linux som infrastruktur.

Denne boken lærer deg Linux fra bunnen av. Den går grundig gjennom de viktigste Linux-kommandoene. Boken er både en innføringsbok for nybegynnere og en bok for Linux-systemadministratorer.

Boken er også nyttig for beslutningstakere som ønsker å vurdere Linux i sin bedrift. Kapittel 26 (Kost og nytte ved valg av Linux) er nyttig lesning for IT-rådgivere og beslutningstakere.

Denne boken går ikke gjennom Linux' utviklings og servermiljø, Linux og sikkerhet eller bruk av Linux på tynne klienter. Ønsker du å vite mer om dette, anbefaler jeg boken “Linux server- og utviklingsmiljø" fra IDG Norge Books AS. I den boken har jeg plassert mye av det jeg ikke fikk plass til i boken "Boken om Linux".

Bruker du PC med Linux privat? Kanskje har du oppgradert fra en tidligere versjon av Linux? Kanskje har du kjøpt deg ny maskin og ønsker å installere Fedora Linux eller Red Hat Linux. Kanskje får du stort sett til det du forsøker deg på, men har lyst til å utnytte systemet bedre? Da er dette den boken du trenger!

Selv har jeg brukt Unix siden 1985 og har tidligere skrevet tre Unix-bøker og fem Linux-bøker med titlene:

  • Unix - fra nybegynner til systemadministrator
  • Unix - en innføring
  • Unix Commands by Example - A Desktop Reference for Solaris, UnixWare. & SCO Unix
  • Bli kjent med Red Hat Linux
  • Linux installasjon og konfigurasjon
  • Linux server- og utviklingsmiljø
  • The Linux Book
  • Grunderna i Linux

Mitt første møte med Unix fikk jeg med Microsoft Xenix i begynnelsen av 80-tallet. Den gang var maskinvaren en PC med 4,77 Mhz Intel 8088-prosessor, 640 kB RAM og 10 MB harddisk. Senere har jeg jobbet med BSD og System V-baserte løsninger, som SCO Xenix, SCO Unix, ISC Unix, Novell UnixWare, Solaris 1.x, Solaris 2.x, IBM AIX, SCO UnixWare, NCR Unix V.4 og sist men ikke minst, Linux.

Fra 1997 jobbet jeg i et utviklingsprosjekt for Intranet/WEB basert på Sunsoft Solaris 2.5. I dette prosjektet traff jeg Knut Ranheim, som fikk meg interessert i Linux. Ønsker du å vite hva jeg selv bruker Linux til, kan du besøke min hjemmeside http://www.elboth.no

Mange personer har på forskjellig måte bidratt til denne boken. Jeg ønsker spesielt å takke følgende bidragsytere for faglig bidrag til boken: Kjartan Maraas, Christian Schaller, Geir Steen-Olsen (CIBER), Jan Vidar Krey (Open Human Digital), Kristoffer Gleditsch (Linpro) Ole Øyvind Hove og Stefano Ciccarelli.

En takk til Svein-Erik Tosterud i LINUXmagasinet for bildet av Linus Torvalds. Bjørn Roland, Harald Brombach, Nicolai Langfeldt, Alf Martin Johnsen og Ottar Grimstad for bidrag og gjennomlesing av deler av boken.

En takk til Knut Yrvin for alt arbeidet du har lagt ned i Skolelinux-prosjektet og for kapittel 25 som du og dine kollegaer i prosjektet har bidratt med. Du vil finne en mer oppdatert versjon av deler av dette kapittelet på hjemmesiden til Skolelinuxprosjektet (www.skolelinux.no).

En takk til Leif Runar Forseth og Bodil Nordvik for at jeg fikk anledning til bruke stoff fra våre tidligere felles prosjekter.

En takk til Nora Kvalvik som har definert språklige standarder og gjort ombrekkingen av boken.

Aller mest vil jeg imidlertid takke min familie. Det var jo ikke deres idé at jeg skulle skrive denne boken, men det måtte bli en del av livet deres også.

Nittedal, 28. februar 2007 (8. utgave)

David Elboth

Boken finnes også i PDF utgave: http://docplayer.no/13922283-Boken-om-linux-january-14-2016.html Men den er ikke like oppdatert.

Stor takk til gruppen Nuug Norge (Norwegian UNIX User Group) som hjalp til å gjøre det mulig å oppdatere denne boken til nyere utgave.