Blender

Fra Wikibøker – frie læremidler

Blender 3D er et helt gratis 3d-program.