Afrikaans/Leksjon 1

Fra Wikibøker – frie læremidler

Afrikaans leksjon 1: det grunnleggende

«-en/-et/-a» og «en/ei/et»[rediger]

I norsk har vi suffiksene «-en», «-et», «-a» og «-ene» (som tilsvarer engelske «the») og artiklene «en», «ei» og «et» (som tilsvarer engelske «a» og «an»). Disse bruker vi for å vise til om et konsept er spesifikt (suffiksene er «bestemt form») eller generelt (artiklene er «ubestemte»).

 • En stol. Stolen. En haug med stoler. Stolene.

Afrikaans ligner engelsk når det gjelder dette, men med noe enklere regler.

Die[rediger]

Det afrikaanse ordet for engelske «the» (eller suffiksene «-en», «-et», «-a» og «-ene» i norsk) er die (uttalt di), og fungerer akkurat som i engelsk.

 • Afrikaans: Die hond. Die boom. Die muur.
 • Engelsk: The dog. The tree. The wall.
 • Norsk: Hunden. Treet. Muren.

'n[rediger]

Det afrikaanse ordet for «en», «ei» og «et» er 'n (uttalt som engelske «a»). Dette ordet skrives alltid med en apostrof (') og skal aldri skrives med stor bokstav, selv når ordet starter en setning. Hvis en setning starter med dette ordet skal neste ord begynne med stor forbokstav. 'n er en kortform for ordet een, som betyr én.

 • Afrikaans: Die huis. 'n Appel. Die veld en 'n boom.
 • Norsk: Huset. Et eple. Marken og et tre.

Merk at det afrikaanse ordet for «og» er en.

Jeg er, du er, vi er[rediger]

Som i norsk (til motsetning fra engelsk) brukes presensformet av verbet «å være», nemlig «er» likt for alle personer. Det afrikaanse ordet er «is», og uttales som det engelske «is». Merk at der du på engelsk skriver «you are» skal det på afrikaans være «jy is».

 • Afrikaans: Ek is, sy is, ons is.
 • Engelsk: I am, she is, we are.
 • Norsk: Jeg er, hun er, vi er.

Du, meg og alle andre![rediger]

Ord som «han» og «hun» er pronomen. Afrikaans er littegrann annerledes enn norsk og engelsk, som du kan se nedenfor:

 • ek I, me jeg
 • my me, my meg/min/mitt
 • jy entall «you», familiært du
 • jou entall you (objekt), your deg/din/ditt
 • u entall «you», formelt, høflig De
 • hy he han
 • sy she, his hun, hans (spørs på sammenhengen)
 • haar her henne/hennes
 • dit it den/det
 • ons we, us, our vi/oss/vår
 • hulle they, them de/dem
 • hul their deres
 • julle flertall «you» dere
 • jul your deres


Til og fra![rediger]

Ord som «til» og «fra» er preposisjoner, og, som man kan se fra navnet, beskriver posisjonene og relasjonene mellom ting. Her er en introduksjon til noen av de mest grunnleggende preposisjonene, men de kan trenge mer forklaring i en senere leksjon.

 • in i
 • op på/til (som i jeg legger bøkene mine pulten min og velkommen til Wikibøker)
 • onder under
 • agter bak
 • met med
 • langs, naas ved siden av

Antallet setninger du nå kan lage med et minimalt ordforråd har økt kraftig.

 • Afrikaans: Ons is in die huis.
 • Norsk: Vi er i huset.

Jeg skulle gjerne hatt noen ord med deg![rediger]

Dette er en vokabularliste. Noen av ordene har du allerede møtt, noen er nye.

 • appel eple
 • boom tre
 • deur dør
 • eet spise (tenk på ete)
 • hare hår
 • hond hund
 • kat katt
 • kos mat (tenk på kost)
 • meisie jente
 • muis mus
 • muur vegg
 • rooi rød
 • seun gutt, sønn (tenk på sønn)
 • sit sitte
 • slaap sove
 • slang slange
 • stad by
 • stoel stol
 • swart svart
 • tafel bord
 • veld mark
 • woon å bo

Oversetting[rediger]

Oversett følgende setninger til norsk.

 • Jy is Johan.
 • Die huis is rooi.
 • Sy woon in 'n stad.
 • Die meisie met swart hare.
 • Die hond slaap onder 'n boom.
 • Die kat eet die kos.
 • Ek sit op die stoel langs die tafel.
 • Julle is agter die deur in die muur.

Oversett følgende setninger til afrikaans.

 • Jeg er Jack.
 • Det er under bordet.
 • Døra er på den røde veggen.
 • Musa bor under huset.
 • En hund sover bak stolen.
 • Treet er på marka.
 • Gutten med en slange.
 • Du spiser et eple. (formelt!)

Ikke juks![rediger]

Answers to the above exercises.

 • Du er Johan.
 • Huset er rødt.
 • Hun bor i en by.
 • Jenta med svart hår.
 • Hunden sover under et tre.
 • Katten spiser maten.
 • Jeg sitter på stolen ved siden av bordet.
 • Dere er bak døra på veggen.
 • Ek is Jack.
 • Dit is onder die tafel.
 • Die deur is in die rooi muur.
 • Die muis woon onder die huis.
 • 'n Hond slaap agter die stoel.
 • Die boom is in die veld.
 • Die seun met 'n slang.
 • U eet 'n appel.

Slutten på leksjon 1[rediger]

Da har du kommet til slutten på den første afrikaans-leksjonen, og du burde allerede nå kunne være i stand til å forme enkle setninger. Bruk ordforrådet du har nå til å danne egne setninger!