Lærebok i norsk/Videoressurser om språk og kultur for elever frem til 10.årstrinn

Fra Wikibøker – frie læremidler


Innenfor området Språk og kultur skal eleven kunne:

  • 10.1 Presentere viktige temaer og uttrykksmåter i sentrale samtidstekster og sammenligne dem med framstillinger i klassiske verk fra norsk litteraturarv: kjærlighet og kjønnsroller, helt og antihelt, virkelighet og fantasi, makt og motmakt, løgn og sannhet, oppbrudd og ansvar
  • 10.2 Gjøre rede for hvordan samfunnsforhold, verdier og tenkemåter framstilles i oversatte tekster fra samisk og andre språk
  • 10.3 Presentere resultatet av fordypning i tre selvvalgte emner: et forfatterskap, et litterært tema og et språklig tema
  • 10.4 Gjøre rede for noen kjennetegn ved hovedgrupper av norske talemål
  • 10.5 Forklare bakgrunnen for at det er to likestilte norske skriftspråk og gjøre rede for språkdebatt og språklig variasjon i Norge i dag
  • 10.6 Gjøre rede for rettigheter i forbindelse med samisk språk og om utbredelsen av de samiske språkene i Norge, Sverige, Finland og Russland
  • 10.7 Forklare hvordan mening og uttrykk videreføres og endres når enkle fortellinger, tegneserier og poplyrikk oversettes til norsk10.1 Presentere viktige temaer og uttrykksmåter i sentrale samtidstekster og sammenligne dem med framstillinger i klassiske verk fra norsk litteraturarv: kjærlighet og kjønnsroller, helt og antihelt, virkelighet og fantasi, makt og motmakt, løgn og sannhet, oppbrudd og ansvar[rediger]

Tema Handlingen Serie,tittel,
produsent,
utgivelsesår
Aktuell tidssekvens, total varighet
Realismen Digital bildefortelling om realismen i Norge. Man kan med fordel notere stikkord mens filmen blir vist. Selv om ikke litteraturhistorie nevnes spesielt i læreplanen, vil mange forvente at elevene kan sette tekstene inn i en litteraturhistorisk sammenheng. Cecilie Bjørling, Andreas Erichsen

2012

Lengde 5:46 minutter
Fyll inn Fyll inn Fyll inn Fyll inn
Fyll inn Fyll inn Fyll inn Fyll inn


10.5 Forklare bakgrunnen for at det er to likestilte norske skriftspråk og gjøre rede for språkdebatt og språklig variasjon i Norge i dag[rediger]

Tema Handlingen Serie,tittel,
produsent,
utgivelsesår
Aktuell tidssekvens, total varighet
Språkutvikling Artig vinkling på hvordan språket utvikler seg. Drøfter også hva vi bør være bevisst på for at språket ikke skal forsvinne helt og bli erstattet av engelsk. Filmen inneholder en kort sekvens med skyting, og bør derfor ikke vises i lavere trinn enn tiende. Typisk norsk Lengde 8:26 minutter
Knud Knudsen og Ivar Aasen Denne filmen er en introduksjon til temaet om hvorfor vi har to likestilte norske skriftspråk i dag. Den gir kort informasjon om Knudsen og Aasen som personer, og hvilke tanker de hadde om det norske skriftspråket. Lengde 5:11 minutter
Fyll inn Fyll inn Fyll inn Fyll inn