Religion, livssyn og etikk/Undervisningsopplegg om religion, livssyn og etikk for elever frem til 7.årstrinn

Fra Wikibøker – frie læremidler

Tekstressurs RLE - Filosofi og etikk[rediger]

RLE, Filosofi og etikk

FN Dette er en flott side som det er lett å orientere seg på. Siden er delt opp i flere faner med gode beskrivelser. Trykker man på fanen skole kommer det flere valgmuligheter opp. Her velger underfanen, undervisningsopplegg, og kommer til flere valgmulighter. Trykk for eksempel på, RLE, så viser siden noen kompetansemål i RLE. Klikk på ønsket kompetansemål for å finne oppgaver som dekker dette målet i læreplanen.

  • forklare viktige deler av FNs verdenserklæring om menneskerettigheter og samtale om betydningen av dem