Hopp til innhold

Wikilæreboken i samfunnsfag/Trondheim

Fra Wikibøker – frie læremidler

Denne bildesamlingen er ment som en hjelp til elever og lærere når man skal ha om byen Trondheim. Bildene er tatt fra Wikimedia Commons og er opphavsklarert. Trondheim har en lang historie helt tilbake til [Olav Tryggvason] sin tid. Han var konge i Norge 995-1000 og grunnla Trondheim i 992.

Kompetansemål:

Historie etter 7.årstrinn: 7.1 - bruke omgrepet periode og vise samanhengar mellom fortida og notida ved å plassere ei rekkje historiske hendingar på ei tidsline 7.5 -fortelje om hovudtrekk ved samfunnsutviklinga i Noreg frå vikingtida til slutten av dansketida, og gjere nærare greie for eit sentralt tema i denne perioden

Geografi etter 7.årstrinn: 7.1 - lese og bruke papirbaserte og digitale kart og lokalisere geografiske hovudtrekk i sitt eige fylke, nabofylka, dei samiske busetjingsområda, Noreg, Europa og andre verdsdelar.