Musikk/Oppgaver til Renesansen og Barokken

Fra Wikibøker – frie læremidler

Oppgaver til renesansen og barokken[rediger]

 1. Hva kalles tidsperioden mellom år 1450 og 1600?
 2. Nevn en kjent kirkekomponist fra denne perioden!
 3. Denne komponisten skrev mye musikk for flerstemt kor. Hva kalles dette?
 4. Hva kalles verdslig kormusikk fra renesansen?
 5. Lytt til madrigalen av Thomas Morley hvilket instrument hører du ved siden av polyfonisk sang?
 6. Hva kalles tidsperioden mellom år 1600 og 1750?
 7. Hvilke 3 komponister kjenner du fra denne perioden?
 8. Nevn 3 særtrekk fra barokktiden!
 9. Lytt til Vivaldis "Våren". Hvilke instrumenter hører du?
 10. Lytt til Vivaldis "Vinteren". Hvilke instrumenter hører du?
 11. I "Vinteren" hører du svakt et tangentinstrument (datidens piano). Hva tror du det heter?
 12. Etter hvor lang tid hører du tydelige skifter i musikken "Vinteren"?
 13. Lytt til "Badinerie" av J.S. Bach. Hvilke 5 forskjellige instrumenter kan du se og høre?
 14. Lytt til "Toccata og fuge". Studer den grafiske notasjonen. Se om du kjenner igjen temaer som gjentar seg i fugen (starter etter 2.50 min). Hvordan tror du de dypeste lydene (de med grønne strekene) spilles på orgelet?
 15. Lytt til orginalversjonen av "Air" (den øverste i wikiboka)hvilke av de 5 særtrekkene for barokken synes du passer best på dette musikkstykket?
 16. Søk på You Tube etter andre versjoner av Air av J.S. Bach og lytt. Hvilken versjon likte du best?
 17. Søk på You Tube etter andre versjoner av musikk fra barokken og lytt. Skriv ned de versjonene du synes det var noe spesielt ved og fortell hvorfor!