Religion, livssyn og etikk/Kristendommen - relevante ressurssider

Fra Wikibøker – frie læremidler
  • RELEVANTE RESSURSSIDER

NettSprell er en nettside for barn i alderen 4-9 år. Siden inneholder bibelfortellinger, filmer, spill, musikkvideoer, den sjarmerende fisken Gulliver og mye mer.

  • Fortelle om innholdet i sentrale tekster fra 1. og 2. Mosebok i Det gamle testamente
  • Fortelle om innholdet i sentrale tekster fra evangelienes framstilling av Jesu liv og virke i Det nye testamente
  • Lytte til og samtale om noen apostel- og helgenfortellinger