Hopp til innhold

Religion, livssyn og etikk/Kirkebygg

Fra Wikibøker – frie læremidler

Kompetansemål:

  • Beskrive og reflektere over særtrekk ved kunst, arkitektur og musikk knyttet til kristendommen: