Religion, livssyn og etikk/Jødedommen for elever frem til 7.årstrinn

Fra Wikibøker – frie læremidler


Målet for opplæringen er at eleven skal kunne:

Jødedommens symbol - Davidsstjernen
  • forklare hva Tanak, Tora og Talmud er og samtale om sentrale jødiske fortellinger
  • forklare jødisk kalender og tidsregning og beskrive jødiske høytider og sentrale ritualer
  • beskrive tempelet og synagogen og reflektere over deres betydning og bruk og nytte digitale verktøy til å søke informasjon og lage presentasjoner


Dette er en video som viser Toraen i forskjellige situasjoner og utgaver. Deler av denne kan være en fin introduksjon til undervisningen om Tanak, Tora og Talmud. Lengde: 6:17

Dette er en film om en jødisk gutts Bar Mitzva. Vi mener den illustrerer dette jødiske ritualet på en enkel og direkte måte. Lengde: 6:00

Dette er et meget godt videoklipp fra et jødisk bryllup. Her kan vi se noen av de tradisjonelle handlingene som er en del av den jødiske bryllupstradisjonen. Lengde: 6:08

Her er et nrk-program om den jødiske lysfesten Hanukka. Det første halvannet minuttet er fra en jødisk barnehage i Oslo der de markerer denne lysfesten. Resten av innslaget, de siste 6 minuttene, lager Wenche Murad fra Det Mosaiske Trossamfunnet jødiske latkes(potetpannekaker) og forteller om bakgrunnen for feiringen. Lengde: 7:39

Denne videoen viser en flott synagoge i New York, Bialystoker Synagoge. Man kan her stoppe videoen underveis for å peke ut forskjellige interiørmessige detaljer i synagogen. For eksempel ved 0:46 hvor man får et flott oversiktsbilde av Hekhal, Toraskapet. Lengde: 1:34

I denne videoen møter vi skeptiker og ateist Are Sende Osen som tilbringer en uke sammen med en jødisk familie. Underveis får man høre og lære om jødisk praksis og tro. Lengde 27:52