Den andre verdenskrigen/Gyldendals læreverk Underveis

Fra Wikibøker – frie læremidler

Jordas indre og ytre krefter Elever blir i utgangspunktet motivert av bare det å få jobbe med PC. Denne nettsiden oppfordrer elevene til å jobbe med både små og store oppgaver, dette fører igjen til variasjon. Det er laget små oppgaver kalt test deg selv disse vil kunne fungere fint som øving og repetisjon. Det er ikke laget noen større oppgaver, dette er overlatt til den enkelte lærer, men på siden er lagt ut flere aktuelle lenker som kan brukes i et slikt arbeid (f.eks. Globalis). En av disse lenkene fører til en side ved navn Viten, her kan en se animert platetektonikk. En kort gjennomgang av hvordan jordplatene beveger seg i forhold til hverandre, samt en liten animasjon, gjør at stoffet blir konkretisert og forståelig. Når det kommer til å individualisere kan programvaren være noe svak. Det er ikke lagt opp til noen tilpasset opplæring, men dette kan jo også gjøres av hver enkelt lærer. Det er jo tross alt slik at det er elevens lærer som vet hva som er best for den enkelte elev. Det er ikke lagt vekt på samarbeid, men oppgavene på arbeidsarket kan godt gjennomføres parvis eller i større grupper. På punktet om respons er det ikke stort å skrive. Eleven får tilbakemelding gjennomføring av Test deg selv-oppgavene (multiple choice), men noe annet kan heller ikke kreves av denne typen sider. På de større oppgavene skal lærer gi tilbakemelding og ikke programvaren, hvilket skulle bare mangle.

Kort oppsummert vil si at denne programvaren kan være et godt supplement i tillegg til den tradisjonelle læreboka. Eleven blir oppfordret til å jobbe med varierte oppgaver og alle vil kunne utfordres faglig. Det kan også tenkes å bruke animasjonene på viten.no som en del av en felles gjennomgang til hele klasser.


Lenke til nettressurs: http://web2.gyldendal.no/underveis/flash/geo8.html

Jordas indre og ytre krefter

Den andre verdenskrigen/Samfunnsfaglæreren