Den andre verdenskrigen/Grabowski

Fra Wikibøker – frie læremidler
Hopp til navigering Hopp til søk

Grabowski.no
Nettressursen er del av et dokumentasjons- og formidlingsprosjekt i regi av Stiftelsen Falstadsenteret og Jødisk Museum Trondheim.
Bokmål

1.På hvilken måte motiverer programvaren eleven til å arbeide? Indre/ytre motivasjon? Kan programvaren brukes som belønning eller får eleven belønning av programvaren?

Her er det veldig mye interessant å se på. Interessant framstilling. Vil tro de fleste elever har en indre motivasjon for å arbeide med programvaren.

2.Hvordan aktiverer programvaren eleven til å arbeide? Blir eleven oppfordret til egenaktivitet? Blir eleven oppmuntret til å arbeide i mellom øktene på programvaren?

Her er det mye morsomt å se på. Man blir møtt av passende musikk når man kommer inn på hovedsiden. Her kan man bestemme hvilket tema man vil innpå, og man har hele tiden en tidslinje under seg. På oppgavesiden kan man blant annet kan man bruke stoffet til å lage sin egen minifilm. Eller så kan elevarbeidet publiseres i en blog. Det er også oppgaver som kan løses som ved å lage en digital fortelling, PowerPoint eller avisreportasje. Fine refleksjonsoppgaver. Jeg vil påstå at eleven blir motivert til å arbeide mellom øktene på programvaren. Framstillingen er veldig interessant og spennende.

3. Konkretiserer programvaren? Blir det brukt noen form for ytre stimuli, lyd, bilde, film, etc.?

Her blir det meste brukt. Både bilde, film, musikk, dokumenter, lyder.

4. Er det brukt noen form for variasjon? Blir eleven undervist på forskjellige måter? Varierer programvaren hvordan elevens arbeidsoppgaver skal gjennomføres?

Her har man veldig stor variasjon. Alt fra framstilling til arbeidsmetoder.

5. Legger programvaren vekt på å individualisere elevene? Tilpasser programvaren seg til nivået hos hver enkelt elev?

Oppgavene er slik at man bestemmer litt selv hvor “vanskelig” de kan gjøres. Ressursen har de samme oppgavene for alle, og da den retter seg inn mot videregående og ungdomsskole, er den heller ikke trinn-differensiert. Oppgavene gjøres i samarbeid.

6. Er det rom for samarbeid eller må alt gjøres individuelt? Legger programvaren vekt på at elevene skal samarbeide med lærer, medelev eller elever fra andre skoler?

Ressursen legger opp til at elevene jobber i grupper på 3-5 stykker

7. Får eleven tilbakemelding fra programvaren? Er alt av evaluering overlatt til den enkelte lærer? I så fall, hvordan gi fruktbar respons til oppgaver gjennomført på denne programvaren?

Eleven får ikke tilbakemelding fra programvaren, men må evt. evalueres av lærer. Her kan man evt. bruke reflekteringsspørsmålene i veiledningen for lærerne, særlig om man skal evaluere hva eleven faktisk har lært, og ikke hva man har svart på spørsmålene.

8. Helhetsinntrykk, annet.

Spennende tilnærming. Veldig gode spørsmål, fin layout. Veldig god lærerveiledning. Oppgavene ser ut til at å ha rot i en pedagogisk tilnærming og være nøye gjennomtenkte. Jeg ser for meg at det meste er nøye veid opp mot hverandre her så jeg skal ikke komme med noe forbedringspunkter.

Lenke til nettressurs: http://grabowski.no/main_content.html

Folkemord

Den andre verdenskrigen/Samfunnsfaglæreren