Lærebok i kroppsøving/Frem til 4.årstrinn

Fra Wikibøker – frie læremidler

Undervisningsopplegg for 4.årstrinn[rediger]

Kortstafetten -[1][rediger]

 • Kompetansemål: bruke grunnleggjande rørsler i varierte miljø og i tilrettelagde aktivitetar
 • Beskrivelse: Dele gruppen i 4 like lag som starter i hvert sitt hjørne, det ene laget er hjerter det neste kløver osv. Stokk og legg ut kortene langs hele midtbanen med tallene ned. Stafetten starter når læreren gir tegn. En elev fra hvert lag kommer seg så raskt som mulig til midtbanen og får tillatelse til å snu ett kort. Om kortet viser lagets sort tar de det med tilbake, om ikke må de legge det tilbake. Det laget som først har samlet hele serien, lagt det i rett rekkefølge og levert til læreren har ”vunnet”. Hvordan elevene kommer seg til midtbanen og tilbake kan varieres i det uendelige. F.eks: drible fotball, stusse basket, stupe kråke, krype osv.

Vanntilvenning - [2][rediger]

 • Kompetansemål: vere trygg i vatn og vere symjedyktig
 • Beskrivelse: Gjennom lek får elevene trygge erfaringer med vann og i vann. Det er fokus på å få vann i ansiktet, og eventuelt dukke hele kroppen under vann.

Dansk kanonball - [3][rediger]

 • Kompetansemål: bruke ball i leikar og nokre ballspel
 • Beskrivelse: I Dansk kanonball spiller alle mot alle. Spillet foregår på et avgrenset område, størrelsen på området kan en regulere etter som hvor mange som er med.

Når en spiller er truffet så må han vente på sidelinjen til den spilleren som traff han blir truffet. Først da kan han delta igjen. Når en spiller har tatt ballen så har han lov til å ta tre skritt før han må kaste. Om en motspiller tar imot og holder ballen så er den som kastet ute. Alle som er ute må følge med i spillet. Om den som traff dem blir truffet så skal de ut. Dette gjør at antall deltakere og hvem som er ute og inne varierer hele tiden.

Leker fra ulike kulturer [4][rediger]

 • Kompetansemål: : utforske og leike med ulike rytmar og uttrykkje dei med rørsler
 • Beskrivelse: Opplegget går ut på at elevene skal bli kjent med leker fra ulike kulturer. På denne måten øker forståelsen for andre kulturer, og barna blir kjent med hverandre gjennom lek.

Apparatsisten [5][rediger]

 • Kompetansemål: vere med i aktivitetar som utfordrar heile sanseapparatet og koordinasjonen
 • Beskrivelse: Elevene skal bli kjent med hvordan de kan bevege seg i forhold til forskjellige hindringer

Øye-hånd koordinasjon [6][rediger]

 • Kompetansemål: vere med i aktivitetar som utfordrar heile sanseapparatet og koordinasjonen
 • Beskrivelse: Her får elevene øve seg opp med aktiviteter knyttet til øye-hånd koordinasjon

Ball-leker [7][rediger]

 • Kompetansemål: bruke ball i leikar og nokre ballspel
 • Beskrivelse: Dette er en ressursside der man må klikke seg videre inn på emne ball-leker på menyen på venstresiden. Da kommer det opp et utvalg av øvelser som omfatter ulike leker med ball.