Hopp til innhold

Den andre verdenskrigen/Evalueringsskjema

Fra Wikibøker – frie læremidler

Evalueringsskjema for digitale læringsressurser

1. På hvilken måte motiverer programvaren eleven til å arbeide? Indre/ytre motivasjon? Kan programvaren brukes som belønning eller får eleven belønning av programvaren?

2. Hvordan aktiverer programvaren eleven til å arbeide? Blir eleven oppfordret til egenaktivitet? Blir eleven oppmuntret til å arbeide i mellom øktene på programvaren?

3. Konkretiserer programvaren? Blir det brukt noen form for ytre stimuli, lyd, bilde, film, etc.?

4. Er det brukt noen form for variasjon? Blir eleven undervist på forskjellige måter? Varierer programvaren hvordan elevens arbeidsoppgaver skal gjennomføres?

5. Legger programvaren vekt på å individualisere elevene? Tilpasser programvaren seg til nivået hos hver enkelt elev?

6. Er det rom for samarbeid eller må alt gjøres individuelt? Legger programvaren vekt på at elevene skal samarbeide med lærer, medelev eller elever fra andre skoler?

7. Får eleven tilbakemelding fra programvaren? Er alt av evaluering overlatt til den enkelte lærer? I så fall, hvordan gi fruktbar respons til oppgaver gjennomført på denne programvaren?

8. Generelt inntrykk. Hva er ditt generelle overordnede inntrykk av læringsressursen? Annet? Oppsummer.

Den andre verdenskrigen/Samfunnsfaglæreren

Kom gjerne med forslag til forbedringer i diskusjonsfeltet.