Veiledning/Eksempler på veiledningsgrunnlag i veilederopplæringen i lærerutdanningen

Fra Wikibøker – frie læremidler

Her blir det vist eksempler på veiledningsgrunnlag som er blitt brukt i veilederopplæringen av praksislærere (praksisveiledere) i lærerutdanningen.

Å veilede om veiledningen med et didaktisk veiledningsgrunnlag[rediger]

Her følger et eksempel på en mal for planlegging av en veiledningssamtale som bygger på de didaktiske kategoriene i den didaktiske relasjonsmodellen. I dette arbeidskravet skal du lage et veiledningsgrunnlag med basis i malen nedenfor der du tenker deg en fremtidig veiledningssituasjon der du skal være veileder. Din aktuelle veisøker som du skal veilede kan være en lærerstudent, en kollega, en eller flere elever eller foreldre. Du skal planlegge hvordan du tenker å gjennomføre samtalen. Til andre samling (9.november) skal dere veilede hverandre med utgangspunkt i dette veiledningsgrunnlaget. Denne oppgaven inngår som en del av arbeidskravene i studiet og er en førveiledning.

1.FORUTSETNINGER (hvem)

 • Veisøkerens forutsetninger: motivasjon, kunnskaper, holdninger og ferdigheter.

2.RAMMEFAKTORER

 • Praktiske rammer: tid og sted for veiledningen, romforhold m.m.
 • Pedagogiske rammer: tradisjoner eller kulturelle forhold som kan prege veiledningssituasjonen, veileders egne ressurser, kunnskaper og verdier osv.
 • Progresjon: vurder veiledningssekvensen i sammenheng. Hva har skjedd før, hva skal skje nå i veiledningssamtalen, hva skal skje fremover (når i prosessen inngår denne planlagte veiledningssamtalen, for eksempel ved begynnelsen, midtveis eller ved slutten av en utviklingsprosess).

3.MÅL OG KRITERIER PÅ KVALITET (hvorfor)

 • Formålet/hensikten med veiledningssamtalen: Hvorfor er det viktig for veisøkeren å få veiledning? Hva er hensikten med veiledningen?
 • Generelle mål for veiledningen: …
 • Konkrete mål for veiledningssamtalen/-sekvensen (kunnskap, ferdigheter og holdninger): …
 • Hvordan kan veileder vite at veiledningen har fungert? Hva er kriterier på den gode veiledningssamtalen?
 • Hvilke konkrete tegn på kvalitet skal partene se og høre i veiledningsprosessen?

4.INNHOLD (hva)

 • Hva består saken/utfordringen i, hva er det konkrete grunnlaget for veiledningen (yrkesfaglig veiledning, oppgaveorientert veiledning, en livssituasjon)?
 • Beskriv hva som skal være fokus i veiledningssamtalen: …
 • Hvilken veiledningsstrategi eller veiledningstilnærming skal vektlegges? Hvorfor?

5.REFLEKSJONS- OG UTVIKLINGSPROSESSEN (hvordan) Dette punktet er kanskje den viktigste delen av veiledningsgrunnlaget. Her handler det om hvilken rolle veileder bør ha, og hvilken rolle veisøker skal ha. Beskriv:

 • Detaljert plan for hvordan veiledningen skal organiseres og struktureres.
 • Hva skal veisøker gjøre?
 • Hva skal du som veileder gjøre?
 • Hvilke erfaringer og opplevelser vil veileder at veisøker skal få gjennom veiledningsprosessen?
 • Hvordan vil veileder tilrettelegge for kommunikasjon og gode relasjoner (klima, atmosfære i samhandlingen)?
 • Hvilke planer bør iverksettes for oppfølging?

6.VURDERING

 • Hvordan vil veileder og veisøker vurdere lærings- og utviklingsprosessen under og etter gjennomføring av veiledningssekvensen?

(NB! Husk samsvar: forutsetninger, rammefaktorer, mål, innhold, arbeidsprosess og vurdering)

VEILEDNINGSFOKUS Hva ønsker du spesielt veiledning i eller refleksjon over mht. din egen veiledning senere? Velg noe som er viktig for deg og din videre utvikling.