Digitale fortellinger i skolen/Digitale fortellinger som sammensatte tekster

Fra Wikibøker – frie læremidler

Her finner du ulike eksempler der man kan jobbe med digitale fortellinger som et eksempel på en sammensatt tekst.

Et undervisningsopplegg om sammensatte tekster for lærerstudenter[rediger]

Hæge Hestnes, Hildegunn Otnes, Fredrik Røkenes ved NTNU har laget et undervisningsopplegg om digitale fortellinger i språkopplæringen for lærerstudenten.

Oppgaven som ble gitt studentene er slik:

 • Lag en personlig fortelling om en forfatter, en litterær figur eller en leseopplevelse du har hatt.
 • Lag gjerne en jeg-fortelling, da er det lettere å få en personlig, engasjerende og interessant tekst.
 • Ikke legg det for stort opp – velg ut noen få aspekt (max 150-200 ord).
 • Bruk ett av undervisningsspråkene dine.
 • Vær mottakerbevisst! Hvem tenker du at teksten skal presenteres for?

Hensikten var at lærerstudenten skulle få erfaring med en form for digital tekstskaping (såkalt ”digital storytelling”), utvikle sin digitale kompetanse, kunne reflektere over mulighetene slike fortellinger har som undervisningsform i skolen, ha erfaring med alternative tilnærminger til skjønnlitteratur i språkfagene, kunne reflektere over vurderingskriterier for sammensatte tekster og kunne reflektere over muligheter for å knytte digitale kompetansemål til andre faglige kompetansemål.

En del studenter lagde fortellinger med en vinkling mot at man skulle late som om man var en kjent forfatter. En student valgte å lage en digital fortelling om Austen av Jane Austen. En annen student produserte fortellingen «Asbjørnsen og Moe - den subjektive historien om oss to.» av Christian Asbjørnsen. Andre studenter forestilte seg at de var en litterær figur. En student var Dina i «Jeg er Dina», en var Elias Rukla i Jakten på auraen. En annen var Uglúk (en bifigur i The Lord of the rings).

Studentevalueringene viste at studentene var positive til å bruke digitale fortellinger:

 • Fin måte å få vurdert elevene i muntlig produksjon
 • Stort potensial! Det er en annen måte å lære ”faktakunnskap” på. I tillegg tror jeg sjenerte elever kan ha muntlig utbytte av det. Også fint for uttale…
 • Flott verktøy for tilpasset opplæring.
 • Jeg ser et stort potensial i DST da det kan brukes både som middel og mål. Gjennom DST kan man oppøve både sine skriftlige, muntlige og digitale evner..
 • De elevene som er redd for å snakke foran andre på fremmedspråket, kan få øvd seg på en mindre skummel måte.
 • Det tar mye tid og krever foreberedelse. Tror det er viktig å klargjøre for elevene hva som skal læres, kompetansemål og kriterium..