Digitale fortellinger i skolen/Digitale fortellinger om utviklingen av norsk skriftspråk

Fra Wikibøker – frie læremidler

Digital fortelling om Ivar Aasen og Knud Knudsen[rediger]

Nøkkelfakta[rediger]

 • Lenke: Ivar Aasen og Knud Knudsen
 • Lengde 5:12
 • Innhold: Presenterer hvordan Ivar Aasen og Knud Knudsen har påvirket norsk skriftspråkutvikling.
 • Popularitet: Meget populær. 1800 visninger per januar 2012. Opprinnelig publisert 29.mars 2011.
 • Kommentarer på YouTube (per jan 2012): “Redda meg nettopp fra prøva mi i morgen”, “Ikke feil når folk lager sånne filmer! Learning through youtube”.
 • Relevans for læreplanmål: ”Forklare bakgrunnen for at det er to likestilte norske skriftspråk i Norge og gjøre rede for språkdebatt og språklig variasjon i Norge i dag.”

Vurdering av den digitale fortellingen[rediger]

Struktur:

 • God struktur med presentasjon av Aasen først, deretter Knudsen. Dette gjør at fortellingen blir oversiktlig. Fint med en vri mot slutten der man beveger deg frem til nåtiden med de to ordlistene som ligger ved siden av hverandre. Vil gjøre at historien rundt de to personene oppleves som relevant for elever som bruker slike ordlister.

Innlevelse:

 • Fortellingen blir mer spennende når man setter de to personene opp mot hverandre.
 • Fint virkemiddel med ulik stemmebruk. Har en kvinnelig fortellerstemme, men bruker en mannsstemme for å sitere de to personene (Aasen og Knudsens stemmer, for eksempel 2:04-2:10, også ved 3:05). Skaper litt dramatikk og gjør fortellingen mer levende
 • Dramatisk musikk i innledning som forsterker problemstillingen skissert med et spørsmål i starten. Viser med dette at de evner å bruke musikk som et fortellerteknisk virkemiddel.

Faglig relevans:

 • Meget relevant som bakgrunn for dette temaet i skolen. Den tar for seg viktige hendelser og har med mye bra faktainformasjon. Viser til relevant læreplanmål: ”Forklare bakgrunnen for at det er to likestilte norske skriftsspråk i Norge, og gjøre rede for språkdebatt og språklig variasjon i Norge i dag.”. Didaktisk bruk og pedagogiske muligheter blir også beskrevet: “Denne photostoryen er ment som en innføring for å arbeide med dette temaet. Vi ser på denne filmen som en motivasjon til å jobbe med et tema som kanskje ikke fenger alle. Bilde og lyd sammen kan være med på å stimulere flere sanser, og dermed kanskje appelere til flere elever.”
 • Valg av bilder: Trekker inn faglige relevante bilder som støtte for teksten. Funnet en del gamle bøker med skrift fra bøker den gang (for eksempel 2:04).

Opphavsrett:

 • Meget bra.
 • URL til alle bilder fra Commons er oppgitt i detalj.
 • Også oppgitt lydfiler i detaljer og referanser til tekst.
 • Har også fått klarert tillatelse til bruk av et bilde med Aasentunet.

Multimodale fremstillingsformen:

 • Bra lyd. Snakker veldig tydelig. Behagelig å høre på.
 • Bruker tekstplakater i bildene noen steder (f.eks 0:28). Dette fungerer fint som variasjon.
 • Viser at de kan bruke effektlyder, for eksempel når “Aasen gikk av gårde” – vise til lyden av føtter som går (2:24-2:31) og fuglekvitter ved Tvedestrand (3:44).
 • Lite bruk av zoom, men det er kanskje ikke nødvendig?
 • Noe pianospilling. Såpass lav at den ikke virker noe særlig forstyrrende. Den fungerer som behagelig bakgrunnsmusikk.
 • Dramatisk musikk i innledning som forsterker problemstillingen skissert med et spørsmål i starten. Viser med dette at de evner å bruke musikk som et fortellerteknisk virkemiddel
 • Har gjort bildet av Christiania Katedralskole om til svart hvitt for å tilpasse bildene til den samme historiske settingen som de andre bildene (3:54). Burde kanskje kuttet vekk den moderne barnehagen i front.
 • Veksler mellom flere ulike typer bilder. Kartbilder – fint med kartoversikt (2:36) over Aasen sin reiser, men kanskje litt lite så du ser det litt dårlig. Har med en del portrettbilder. Holder lenge ved dem og bruker Aasenbilde flere ganger. Kunne kanskje hatt flere andre bilder for å variere mer? Samtidig viser de til at de er oppmerksom på dette, og at det var en utfordring å finne bilder som var opphavsrettslig klarert: “For å prøve å få noe variasjon i bildene (da det ikke alltid er like lett å finne mange lovlige bilder med både god kvalitet og relevans) tok vi kontakt med Aasen-tunet.”

Arbeidet med kilder:

 • Har funnet bilder på wikimedia commons og ett på Aasentunet. Gjort grundig arbeid med å innhente tillatelse: “Her fikk vi tillatelse til å bruke bildene deres, så lenge vi refererer riktig og sendte dem link til der filmen ville bli lagt ut. Allikevel endte vi opp med bare å bruke ett bilde fra siden, men opphavsrett er da klarert”.

Rammekrav (for eksempel maks. lengde):

 • Innfridd (5:12)