Digitale fortellinger i skolen/Digitale fortellinger om geografi i Norge

Fra Wikibøker – frie læremidler

Digitale fortellinger om fylkene i Norge[rediger]

Nøkkelfakta[rediger]

 • Lenke: Norge rundt- en reise gjennom Norges 19 fylker
 • Lengde 5:15
 • Innhold: Fortellingen handler om Norges 19 fylker, og berører også deler ved norsk kulturarv.
 • Produsent: Silje Grøtvedt og Silje Karoline Slangsvold
 • Popularitet: Relativt populær. 1200 visninger per januar 2012. Opprinnelig publisert 22.mars 2010.
 • Kommentarer på YouTube:
 • Relevans for læreplanmål. Filmen passer best fra 5. klasse og oppover, og er laget på grunnlag av kompetansemål i samfunnsfag (geografi) etter 4.trinn: setje namn på og plassere heimstaden, heimkommunen, heimfylket og landet sitt på teikningar, kartskisser eller modellar. Og 7.trinn: Kompetansemål: lese og bruke papirbaserte og digitale kart og lokalisere geografiske hovudtrekk i sitt eige fylke, nabofylka, dei samiske busetjingsområda, Noreg, Europa og andre verdsdelar

Vurdering[rediger]

Struktur:

 • Veldig fin innledning. Forteller hva historien skal handle om. Oppsummering der det ble vist hvor fylkene lå var fint. Veldig bra. Kartet er oversiktlig. Gir en fin struktur for fortellingen

Innlevelse:

 • Veldig fin og klar tale. Barnevennlig manus som appellerer til målgruppen. Morsomt med sangen bak hele tiden. Morsomt at de har en dialog seg i mellom. Gjør fortellingen levende.

Faglig relevans:

 • Forankret i læreplanmål. Samtlige bilder er tenkt å vise natur. For de aller fleste eksemplene synes jeg dette fungerer bra. Fint med fylkesvåpen.

Opphavsrett:

 • Fint dere har vært tydelige på rettighetsklarerte bilder.

Multimodale fremstillingsformen:

 • Jeg kunne tenkt meg at zoomingen i kartet hadde startet lenger ut slik at jeg bedre ser hvor i landet de ulike fylkene ligger. Fint med ”norsk” bakgrunnsmusikk

Arbeidet med kilder:

 • Hentet mange bilder på Commons. Det er bra.

Rammekrav (for eksempel maks. lengde):

 • Fortellingen ble kanskje presentert litt fort?