Hopp til innhold

Digitale fortellinger i skolen/Digitale fortellinger om egen familiehistorie

Fra Wikibøker – frie læremidler
En bidragsyter foreslår at denne siden flyttes  til Digitale fortellinger i skolen.
Bruk gjerne diskusjonssiden for å dele dine synspunkter.

Innledning

[rediger]

Erik Lund (2009) er opptatt av at man i historiefaget bør få elever til å jobbe med å se sin egen nære familiehistorien i sammenheng med den større historien som man kjenner fra lærebøkene. I Kunnskapsløftet nevner flere kompetansemål at elevene skal arbeide med historiske personer. Mange vil tenke at dette må dreie seg om berømte historiske personer, men en historisk person kan også være et hverdagsmenneske. Lund anbefaler også elevene å basere seg på primærmateriale, som for eksempel kan være bilder fra fotoalbum som de skanner inn, men det kan også være andre former for dokumentasjon. Det kan for eksempel være fødselsattester, vaksinasjonsattester, vigselsattester, diplomer, kladdebøker, brev, gamle avisutklipp, dagboksnotater og intervjuersammendrag. Elevene må da bearbeide fortellingen på en langt mer selvstendig måte enn hvis de benytter seg av sekundærmateriale fra bøker. Det kanskje aller viktigste er at eleven får innsikt i hvordan en historisk fremstilling blir til ved at eleven selv jobber som "historiker". Se for eksempel den digitale fortellingen "Bestefar forteller fra krigen" nedenfor. De "nære" fortellingene har en viktig funksjon og er spesielt relevante når det gjelder å kvalifisere elevenes historiebevissthet. Dette vil særlig kunne gjelde forholdet mellom den "lille" og den "store" fortellingen. Se for eksempel den digitale fortellingen om "Faren min". De digitale fortellingene illustrerer også hvordan man levendegjøre og personliggjøre historiefaget på en helt annen måte enn det man kan klare ved bare å bruke tradisjonelle lærebøker.

På denne siden blir det vist til eksempler på skolefaglige digitale fortellinger om den nære familien. Erfaring hittil viser at de fleste elever synes det er veldig spennende å lage en historie om egen familie i form av en digital fortelling. Det er alltid spennende for elever å utforske sin egen slekt, og det er også enkelt for barna å engasjere foreldre i det skolefaglige arbeidet.

Om andre verdenskrig

[rediger]

Bestefar forteller fra krigen

Nøkkelfakta:

 • Lenke: Bestefar forteller fra krigen
 • Lengde 4:50
 • Innhold:
 • Popularitet: Ganske populær. 450 visninger per januar 2012. Opprinnelig publisert 26.februar 2009.
 • Kommentarer på YouTube: "Flott fortelling. Jeg har vist den til min far som er like gammel som bestefar. Han likte den.", "Det er kjekt at du kan finne slik på youtube."
 • Relevans for læreplanmål: Etter 4.årssteget er målet for opplæringa at eleven skal kunne fortelje om sin eigen familie for ein til to menneskealdrar sidan, og om korleis levevis og levekår har endra seg.

Vurdering:

 • Struktur: Mangler kanskje litt på narrativ struktur (høydepunkt). Har en klar innledning og avslutning. Følger kronologisk rekkefølge
 • Innlevelse:
  • Forteller noen morsomme historier. For eksempel om kanin som de stekte i tran og leven som man opplevde.
  • Ganske sterk fortelling. Personlig.
  • Autentisk stemmebruk skaper stemning. Bestefar selv som forteller.
 • Faglig relevans: Gir et bilde av krigsopplevelsen. Viktig historie. Informasjon fra et lite barns ståsted.
 • Opphavsrett: Alle bildene er opphavsrettslig riktig klarert.
 • Multimodale fremstillingsformen:
  • Bildene passer godt til teksten. Godt samsvar
  • Trenger ikke musikk. Stemmen gir nok i kombinasjon med bildene.
  • Liten skjønnhetsfeil på slutten ”Skal jeg si noe mer eller”. Blir sagt på slutten.
  • Lyder: Kunne kanskje brukt litt effektlyder?
 • Arbeidet med kilder: Grundig arbeid med kilder. Vært på museum og innhentet tillatelse for bruk av bildene.
 • Rammekrav (for eksempel maks. lengde): Ok

Om foreldrene mine

[rediger]

Faren min

 • Faren min. Produsert av Erik Lund. Handling: Forsøker å sette den "lille" familiehistorien inn i en større historisk sammenheng: 1. Bildet av far som ble konfirmert i 1916 blir relatert til bilde av slagmarken fra første verdenskrig. Fars reise over Atlanterhavet i 1927 med et passasjerskip følges av et bilde av Charles Lundberg som flyr alene over havet samme året (Lund 2009:155). Målet med å gjøre dette er å styrke elevenes historiebevissthet.
 • Multimodale virkemidler i Faren min Her kan dere, med utgangspunkt i fortellingen "Faren min", få eksempler på hvordan en digital fortelling kan bli bedre ved bruk av ulike effekter.
 • Veiledningsmanual til Faren min Dette er en manual som viser hvordan man kan bruke digitale fortellinger i historiefaget.

Om utvandring

[rediger]

Familiehistorie om utvandringen fra Norge til Amerika

 • Lykkejeger. Om utvandringen fra Norge til Amerika. Sier noe om alle utfordringene man kunne møte. Prosjekt: Digitalt fortalt.

Eksempler som trenger mer utfyllende beskrivelse

[rediger]

Her er noen eksempler som trenger mer utfyllende beskrivelse:

Kilder

[rediger]
 • Lund, Erik (2009). Historiedidaktikk. En håndbok for studenter og lærere. Oslo: Universitetsforlaget.