Hopp til innhold

Digitale fortellinger i skolen/Digitale fortellinger med to versjoner av samme historiske hendelse

Fra Wikibøker – frie læremidler

Digital fortelling med to versjon av Napoleons liv

[rediger]

Nøkkelfakta

[rediger]
 • Lenke: Hvem var Napoleon Bonaparte?
 • Lengde
 • Innhold: Fortellingen kan brukes i faget samfunnsfag/historie som et supplement til lærebøkene
 • Popularitet: 2425 visninger per 28.feb.2012. Publisert 27.feb 2009.
 • Kommentarer på YouTube: (1.) "bra jobba altså=)", (2.) Veldig bra, men du burde husket å tatt med felttoget i Italia og Egypt, og kuppet som gjorde han til leder. Pluss at han flyktet ikke fra Russland, eller lot soldatene dø. Nei, han måtte dra til Paris for å holde ro og orden og mobilisere en armé for å stå imot de kommende krigene. 3:33 sier dere at han prøver seg på et kupp. Det er også feil. Han tok makten etter eksil på Elba, men tapte ved Waterloo. Det var aldri et mislykket kupp. Bra jobbet uansett, SUPER redigering :)) Bare noen smådetaljer. 
 • Relevans for læreplanmål:
  • Samfunnsfag etter 7. trinn: - Presentere historiske hendelser gjennom å lage to fortellinger om samme hendelse, sett fra ulike ståsteder. - Utforske ulike kilder, illustrere hvordan de kan gi ulik informasjon om fortida, og forklare hvordan historikere bruker dem til å lage historiske framstillinger.
  • Samfunnsfag etter 10. trinn:
   • Søke etter og velge ut kilder, vurdere dem kritisk og vise hvordan ulike kilder kan framstille historien ulikt.
   • Presentere en historisk hendelse med utgangspunkt i ulike ideologier

Vurdering

[rediger]

Struktur (grad av narrativitet):

 • Dramatisk innledning på fortellingen.
 • Midtveis skifter man ”En annen historie” Innfører mer trist musikk. Interessant brudd

Innlevelse:

 • Dramatisk innledning med skuddeffekter. Vekker interesse.
 • Musikken er virkningsfull og føles naturlig

Faglig relevans:

 • Et interessant poeng å lage to ulike versjoner eller fremstillinger av Napoelen. Spørsmålet ”Kan vi alltid stole på historiske kilder” er betegnende.
 • Valg av relevante bilder: Illustrende bilder. God sammenheng mellom bilde og tekst. Først positive bilder av Napoeleon og så mer sørgelige bilder.

Opphavsrett:

 • Commons er godkjent sted å hente bilder fra, men generelle referanser til Commons
 • Lyd og musikken er ikke oppgitt rettighetsklarert. Lyd: krig.mp3

Multimodale fremstillingsformen:

 • Viser evne til variert bruk av digitale bilder: Bra å legge inn kart over hvilke nye områder han erobret. Varierer hvilken type bilder som blir brukt.
 • Effektfullt med en tekstplakat som kommer inn midtveis. Den franske soldat, 1812, Også at en mannsstemme kommer inn og bryter med den tidligere kvinnestemmen
 • God innlesning av teksten.
 • Musikken passer inn som en del av overgangene. Skaper den rette stemning. For eksempel overgangen til bildet av soldatene som går i regnet.

Arbeidet med kilder:

 • Ikke spesifisert hvor man har funnet bildene. Men oppgitt at man har funnet dem på Wikimedia Commons. Det er bra. Brukt solid bildedatabase.

Rammekrav (for eksempel maks. lengde):

 • Ok.