Digitale fortellinger i skolen/Digitale fortellinger i matematikk

Fra Wikibøker – frie læremidler

Digital fortelling om de fire regneartene[rediger]

Nøkkelfakta[rediger]

 • Lenke: Et eventyrlig innblikk i kompetansemålene
 • Lengde: 5:55
 • Innhold: Fortellingen vår er ment å være en "nysgjerrighetsvekker" for matematikkelever. Det er nok en fordel at elevene som skal se filmen, har god kjennskap til de fire regneartene, da vi har valgt å ikke gå igjennom matematikkstykkene vi har underveis. Vårt håp er at elevene derfor skal spørre læreren sin, og få hjelp og forklaring til å skjønne matta, og deretter kanskje se filmen igjen for da å forstå all utregning.
 • Produsent: Line C. Foss og Marte H. L. Langsholt
 • Popularitet: Relativt populær. 478 visninger per januar 2012. Opprinnelig publisert 22.mars 2010.
 • Kommentarer på YouTube:
 • Relevans for læreplanmål: Filmen kan også brukes i norskundervisningen, da vi har brukt kjennetegn fra eventyrsjangeren som ramme for fortellingen. Dessuten har vi med kompetansemål fra "Mat og helse". Denne digitale fortellingen omhandler kompetansemål både fra mat og helse og matematikk. Mat og helse: Etter 7. årstrinn skal elevene "kunne bruke rekning for å auke eller redusere mengda i oppskrifter, prøve dei ut og vurdere resultatet". Etter 4. årstrinn skal elevene "kunne samanlikne storleikar ved hjelp av høvelege målereiskapar og enkel berekning med og utan digitale hjelpemiddel løyse praktiske oppgåver som gjeld kjøp og sal, beskrive plassverdisystemet for dei heile tala, bruke positive og negative heile tal, enkle brøkar og desimaltal i praktiske samanhengar, og uttrykkje talstorleikar på varierte måtar. Etter 7. årstrinn skal elevene kunne stille opp og forklare berekningar og framgangsmåtar, og argumentere for løysingsmetodar.

Vurdering[rediger]

Struktur:

 • Valgt en eventyrstruktur som fungerer fint.

Innlevelse:

 • Veldig morsom og kreativ vinkling på stoffet. Tegneseriepreget er noe som mindre elever vil like. Morsom idé å bruke mattenavn. Prøver å bruke noe som skal engasjere elevene. Morsomme lydeffekter innimellom.

Faglig relevans:

 • Fint eksempel på hverdagsmatte i forhold til mat og helse. Jeg synes eventyropplegget fungerer veldig bra, men jeg synes kanskje plassen til refleksjon over matten er litt underprioritert noen steder. Stemmehastigheten er litt rask til tider. Det opplever jeg som uheldig når de snakker om matte. Samtidig skriver de i refleksjonsnotatet at fortellingen må brukes som en del av en didaktisk fortelling der man snakker om fortellingen etterpå. Morsomt at de har med relevans for læreplanmål mot slutten av fortellingen.

Opphavsrett:

 • Solid. Har innhentet tillatelse til å bruke musikken

Multimodale fremstillingsformen:

 • Meget orginal og kreativ bildebruk. God koordinasjon mellom bilde og tekst. Lagt inn reallyd med fuglekvitter i starten av fortellingen fra skogen. Rundt 3:00: Bruker zoomeffekter for å simulere bevegelse i bildet. Dette fungerer bra og vitner om avansert bruk.

Arbeidet med kilder:

 • Har klippet og gjenbrukt bilder. Avansert og kreativt

Rammekrav (for eksempel maks. lengde):

 • Opplever at jeg av og til har litt dårlig tid. Snakker litt fort. Kanskje særlig i forhold til det mattefaglige. Med fordel latt bildene stå litt lenger. Var opptatt av å holde tidsnormeringen.