Digitale fortellinger i skolen/Digitale fortellinger i fremmedspråksopplæringen

Fra Wikibøker – frie læremidler

Her blir det vist til ulike eksempler på hvordan man kan jobbe med digitale fortellinger i fremmedspråkopplæringen.

Enkel franskopplæring[rediger]

Anita Norman har beskrevet et interessant undervisningsopplegg i sin blogg om bruk av digitale fortellinger i fremmedspråksopplæringen. Opplegget dekker flere ulike mål fra Kunnskapsløftet, blant annet:

  • presentere ulike emner muntlig
  • kommunisere med forståelig uttale
  • skrive tekster som forteller, beskriver og informerer
  • bruke digitale verktøy

Målgruppen er elever i fransk i 8.klasse som skal lage en digital fortelling i forbindelse med avslutningen av en arbeidsperiode knyttet til temaet Ma Chambre. Elevene har allerede lært seg noen vanlige preposisjoner, noen enkle stedsadverb, samt navn på møbler og ting i rommet. Arbeidet avsluttes med at elevene skal lage en digital fortelling om rommet sitt. Selve oppgaven til den digital fortellinga var som følger:

Skriv et manus på 8 – 15 setninger der du presenterer rommet ditt. Ta egne bilder eller lag tegninger av rommet ditt. Gjør lydopptak av manuset ditt. Øv godt på uttalen. Bruk bildene, lydopptaket og evt. lydkulisser og produser en digital fortelling av materialet ditt.

Norman har også lagt ut et interessant eksempel på en digital fortelling som en elev har laget. Vurderingskriteriene ser primært ut til å være faglige, men Norman har også tatt med flere multimodale kriterier. Det kan sikkert diskuteres om dette bør vektlegges på et så tidlig opplæringsnivå i fremmedspråksopplæringen, men bruk av digitale verktøy er en basisferdighet som skal læres også i dette faget. Norman spesifiserer imidlertid ikke hvor mye hun vekter faglige kriterier i forhold til de multimodale kriteriene.