Nordssjøsildens biologi

Fra Wikibøker – frie læremidler
Jump to navigation Jump to search

Nordsjøsilden gyter i den sørlige delen av nordsjøen. Den spiser dyreplankton, fiskeegg, vannlopper og krepsdyrlarver. De svømmer i flokk.