Hopp til innhold

IKT i utdanning/Studiet IKT for lærere/Undervisningsopplegg på studiet IKT for lærere

Fra Wikibøker – frie læremidler

Her presenteres noen mulige undervisningsopplegg man kan ha hvis man ønsker å bringe inn mer bruk av IKT i undervisningen i lærerutdanningen.

Å lage digital tester

[rediger]

For eksempel med tema opphavsrett og personvern (tema for 1 kveld):

 • Oppgave: Ta opp temaet personvern og opphavsrett. Gjøre dette ved å la studentene lage test for hverandre med spørreskjemaverktøyet i Google dokumenter (Fronter er også et alternativ?, andre gratis testverktøy):
 • Forslag til spørsmål i testen: Be dem lage noen spørsmål om personvern og opphavsrett der de lenker til bilder som kan illustrere ulik problematikk.
 • Bruke noe tid på å la dem lære seg å studere svarene som de har fått inn
 • Etterlesning: Ha en etterlesning til slutt om pedagogisk bruk av testverktøy. Kan problematisere forskjellige læringstilnærminger i forhold til om studentene eller lærerne lager spørsmålene. Koble til ulike teorier om IKT og læring.
 • Publisering av arbeid: Som vanlig nettside.
 • Ressurser: Lenke til wikiboksider der det allerede står noe og andre sider

Å lage en kollektiv digital bildefortelling

[rediger]

Eksempel I For eksempel om temaet IKT og skoleutvikling (tema for 1-2 kvelder + arbeid utenom).

 • Oppgave: Få alle studentene til å ta ett eller to bilder av teknologisk utstyr i skolen. Gjerne bilder av klasserom fra egen skole. Det er ønskelig at studentene tar minimum et bilde av et vanlig klasserom og eventuelt multimedierom eller datarom. Gir grunnlag for kvalitativ analyse av roms betydning. skolen (helst fra egen skole – ikke så viktig om det er mye utstyr i klasserommet, eventuelt forsøke å finne rettighetsklarerte bilder på nettet).
  • Bildene tas mellom to undervisningskvelder. Bruke en kveld på å sette disse bildene sammen til en fortelling. De må jobbe med manusskriving på Google dokumenter?
  • De kan gjerne bruke kamera på mobiltelefon. Det trenger ikke være så god oppløsning på bildene. Laste de opp på Wikimedia Commons i den grad det er mulig.
  • Vise til bilder av de nye tavlene. Plassering. Vise noen eksempler i boka og så kan man gå til wikiboka for å finne enda flere eksempler som man kan ta utgangspunkt i for analyse.
  • Forarbeid på høgskolen: Noe innføring i temaet IKT og skoleutvikling. Vise dem fortellingen “Datamaskinens historie i skolen” som jeg selv har laget og lagt ut på YouTube. Vise til Beckers opprinnelig forskning

Vise bilder fra situasjonen i 2000 (jmf. Schofields øyforskning - finner noe om dette på wiki.hiof.no i forhold til Beckers forskning. Også ta bilder fra den nye situasjonen på videregående skole med bærbare PCer.

Eksempel II

 • Å lage en kollektiv digital bildefortelling (2 kvelder)
 • Hvordan organisere: For eksempel lage en om dyrene i skogen. Lage flere om samme temaet og la dem i fellesskap jobbe med å finne bilder og skrive tekst til fortellingene.
 • Prøve å la hele klassen lage en bildefortelling sammen i løpet av en kveld. Noen jobber med å finne bilder, andre med å skrive manus. En om dyrene i skogen ut fra modellen om husdyr. Lage et barnevennlig manus. Jobbe 1 time hver og så bytte oppgaver (jeg må styre en koordinering av det).

La dem bruke storyboard som verktøy. Eventuelt samarbeide i Google dokumenter.


Å finne relevante lysbildepresentasjoner på nettet

[rediger]
 • 1 kveld.
 • Oppgave: Ha en egen kveld der de skal finne lysbildepresentasjoner på slideshare eller andre steder som de skal integrere i wikiboka eller starte med å lage en fellesside først med eksempler fra ulike fag fordi vi har så lite her.
 • Arbeidskrav: At man skal finne 3 lysbildepresentasjoner man mener er relevante. Helst finne noen som allerede er laget. Dersom man ikke finne noen kan man lage noen selv som man kan laste opp på slideshare. Passe på at bilder osv er rettighetsklarerte.