IKT i utdanning/Pedagogisk bruk av dataspill

Fra Wikibøker – frie læremidler
< IKT i utdanningOmdirigeringsside
Hopp til navigering Hopp til søk

Omdirigering til:

Pedagogiske spill er spill som har blitt spesielt utviklet for å lære mennesker noe. Gjennom spillet kan man for eksempel lære noe om et faglig tema eller man kan tilegne seg noen spesifikke ferdigheter. Det kan dreie seg om brettspill, kortspill eller videospill.

Kan bidra til flere typer læring[rediger]

Man ser for seg at pedagogiske dataspill kan bidra til flere former for læring:

 • Ved å løse komplekse problemstillinger som krever at man hele tiden må tilegne seg ny kunnskap underveis for å komme videre i spillet.
 • Ved at spill tilbyr graderte og økende utfordringer som stiller krav til spillerens læringskurve.
 • Ved utvikling av lærling-aktige omgivelser der spillere knyttes til “klaner” eller grupper og får opplæring over tid.
 • Ved utvikling av globale interessefelleskap knyttet til spesifikke spill og tema.
 • Ved at man må lære seg å samarbeide med andre for å løse oppgaver
 • Morsom læringsform som kan styrke motivasjonen for læring
 • Få frem skjulte talenter hos noen elever og det kan være lettere å få med de elevene som ofte faller utenfor.

Integrering av dataspill i skolen[rediger]

Det hersker uenighet om i hvor stor grad dataspill skal integreres i skolen, og hva kan man tilføre undervisningen ved å inkludere spill. Spillforsker Simon Egenfeldt-Nilsen mener spill primært tilbyr overfladisk informasjon som ikke er tilstrekkelig til utdanningsformål. I undervisningssammenheng er det nødvendig at lærere ved hjelp av ulike former for støttemateriale bygger videre på spillenes noe overfladiske tilnærming. Lærerne blir viktig for å gjøre spillets innhold mest mulig relevant for den faglige undervisningen. Dataspill i undervisningen bør derfor vurderes som supplement snarere enn et substitutt for læreren og andre arbeidsformer (Egenfeldt-Nielsen 2007).

Eksempler fra ulike fag[rediger]

Når man skal bruke spill i undervisningen må de være inkludert i en didaktiske tenkning. Lærere må også ha kompetanse til å kunne gjøre dette. Programmene erstatter ikke læreren, men det kan være en nyttig ressurs. Det blir viktig å få læreren til å se hvilke muligheter spillet kan tilby, samt å få den riktige opplæringen og det riktige utstyret. Ifølge Kunnskapsløftet skal man utvikle digital kompetanse i skolen, og da kan bruk av dataspill være et godt forslag.

Dataspill i norskfaget[rediger]

Det finnes mange forskjellige spillsider i norskfaget. For eksempel:

Dataspill i samfunnsfaget[rediger]

Spill som «SimCity Samfunn», «City Life»og «The Sims» gjør det mulig å simulere et virkelig liv. Man kan øve seg på å styre eller være et aktivt medlem i et samfunn. Brukt i et helhetlig undervisningsopplegg kan denne type dataspill kanskje bidra til å øke elevens forståelse av dynamikken i et samfunn. For ungdom kan deltakelse i virtuelle samfunn som Second Life være et alternativ.

Man holder på å utvikle spesiallagede spill for bruk i skolen og ”Global Conflicts: Palestine” er et av de første. Her er elevene journalister for en dag, og oppdraget er å rapportere om bosettelsesproblematikken i de palestinske områdene.

Dataspill i historiefaget[rediger]

Spillet «Great Battles of Rome»er det første produktet med samarbeid mellom The History Channel og spillindustrien. Med slike spill kan spilleren gå tilbake i tid og kjempe seg gjennom de største slagene som bygde opp og ødela denne sivilasjon.

Dataspill i engelskfaget[rediger]

I de fleste spill er språket på engelsk. Barna vil hele tiden lære seg nye ord på engelsk mens de spiller. Mange spill er også tekstet på engelsk. For å kunne løse oppgave må man forstå de beskjeder som blir brukt. Dersom spillet foregår på engelsk er det derfor naturlig at man blir bedre i engelsk. Ellers er det også laget spill som har som intensjon å trene opp engelskferdighetene dine:

 • Dersom man er glad i kunnskapsrettede spill så finnes det et spill som heter Word sailing , som går ut på å lage engelske ord av tilfeldige bokstaver som vises på skjermen.
 • I spillet The Princess in the tower skal man løse forskjellige oppgaver. f.eks. en der en skal høre forskjell mellom engelsk og amerikansk uttale. Du lærer også om Englands historie og Tower of London.
 • Her og her kan man spille Hangman
 • På siden LearnEnglishKids finner man mange ulike oppgaver, for eksempel Storymaker

Dataspill i matematikkfaget[rediger]

Dataspill i naturfaget[rediger]

 • I spillet Electroplanctonetterligner man molekylenes bevegelse.
 • Lokus 123 er et nettsted for Aschehoug. Der kan man finne artige oppgaver f.o.m. 3. og opp til 10.trinn. I tillegg til oppgaver, har de fakta og linker til eksterne sider med spesielle tema som kan være interessante for elevene. Siden har i tillegg gode oppgaver i norsk, matematikk, samfunnsfag, spansk og engelsk. Denne siden er laget for elever fra 1. til 10. trinn.

Dataspill i musikkfaget[rediger]

 • «SingStar» og «Guitar Hero»er to spill som kan benyttes i undervisningsprosessen til å la elever synge og spille forskjellige instrumenter.
 • Her kan man lære noen engelske sanger. Før man får høre sangene må man løse et puslespill. Disse sangene passer best i barneskolen.

Dataspill i gymnastikkfaget[rediger]

 • Alle typer sportsspill som viser 3D modeller av de riktige bevegelsene kan være med på å øke forståelsen av koordinasjon og lagspill. Med dansespill i «Dancing Stage seriene» kan man danse på virkelig med matter som har sensorer. Her kommer barnet virkelig i bevegelse.
 • Den nye spillekonsolen til Nintendo w:Wii utviklet mange spill der man må utføre bevegelsene i spillet, ved hjelp av trådløse kontroller.

Dataspill i geografifaget[rediger]

 • Her finner du flere oppgaver knyttet til faget geografi. Du kan komme direkte inn på de forskjellige trinnene her:

Dataspill i kunst- og håndverksfaget[rediger]

 • I spillet Cartoonist kan man lage tegneserier med ferdige figurer eller tegne dem selv. Det finnes også forklaring på hvordan en tegneserie "bygges" opp.

Dataspill i språkfag[rediger]

På ungdomsskolen skal elevene i tillegg til norsk og engelsk velge et språk til. De kan (som regel) velge mellom fransk, tysk og spansk. Det er som i alle de andre fagene viktig å variere undervisningen. Her er noen eksempler:


Se også[rediger]

Kilder[rediger]

 • Forskning viser: Dataspill i skolen (2006) Oslo: Forsknings- og kompetansenettverket for IT i Utdanning (ITU) [1] Artikkel
 • Egenfeldt-Nielsen, Simon (2007) Educational potential af computer games. London: Continuum. ISBN: 0826497470

Eksterne ressurser[rediger]