Dammskolen

Fra Wikibøker – frie læremidler
Hopp til navigering Hopp til søk

Evalueringsskjema for digitale læringsressurser

1. På hvilken måte motiverer programvaren eleven til å arbeide? Indre/ytre motivasjon? Kan programvaren brukes som belønning eller får eleven belønning av programvaren?

Elevene må på forhånd få beskjed om svarene som de oppgir i nettressursen vil bli videresendt til læreren. Dette vil være en av de viktigste motivasjonsfaktorene da læreren får se hva elevene har produsert. Dette er trolig den største fordelen til nettressursen ettersom elevne sender egenproduserte svar til læreren.

2. Hvordan aktiverer programvaren eleven til å arbeide? Blir eleven oppfordret til egenaktivitet? Blir eleven oppmuntret til å arbeide i mellom øktene på programvaren?

Nettressursen er bygd opp på en tradisjonell måte hvor elevene først skal lese og lære om emnet. Videre skal elevene svare på spørsmål og svarene blir sendt videre til den ansvarlige lærerens epost. For at elevene skal kunne svare på disse spørsmålene er de nødt til å sette seg inn i fagstoffet som presenteres.

3. Konkretiserer programvaren? Blir det brukt noen form for ytre stimuli, lyd, bilde, film, etc.?

Det er noen få bilder og animasjoner. Disse illustrerer til gjengjeld på en veldig god og overstiktlig måte fagstoffet. Illustrasjonene på hvordan en vulkan eller et jordskjelv oppstår er mye bedre enn statiske bilder i en tradisjonell lærebok.

4. Er det brukt noen form for variasjon? Blir eleven undervist på forskjellige måter? Varierer programvaren hvordan elevens arbeidsoppgaver skal gjennomføres?

Nettressursen er som skrevet ovenfor todelt, og derfor litt variert. Skulle gjerne sett flere alternativer til hvordan nettressursen kan brukes da dette også går ut over muligheten for tilpasset opplæring.

5. Legger programvaren vekt på å individualisere elevene? Tilpasser programvaren seg til nivået hos hver enkelt elev?

Programvarens oppbygging gjør at det er vanskelig å tilpasse bruken, både til svake og sterke elever. Dette skyldes i bunn og grunn at nettressursen er liten i størrelse, med få alternativer.

6. Er det rom for samarbeid eller må alt gjøres individuelt? Legger programvaren vekt på at elevene skal samarbeide med lærer, medelev eller elever fra andre skoler?

I utgangspunktet så er trolig ikke denne nettressursen ment for samarbeid. Den er velegnet for elever som jobber best på egen hånd og kan gjerne brukes som enten lekser eller individuell jobbing på pc i skoletida.

7. Får eleven tilbakemelding fra programvaren? Er alt av evaluering overlatt til den enkelte lærer? I så fall, hvordan gi fruktbar respons til oppgaver gjennomført på denne programvaren?

Elevene svarer til slutt på flere spørsmål relevant til temaet. På disse spørsmålene må elevene selv produsere svarene, mao. ikke multiple choice. Disse svarene blir videresendt til lærers epost for evaluering.

8. Generelt inntrykk. Hva er ditt generelle overordnede inntrykk av læringsressursen? Annet? Oppsummer.

Nettressursen er for min del litt liten. Den er kanskje mest aktuell å bruke som en oppsummering av temaet hvor elevene skal repetere stoff før en evt. prøve. I motsetning til mange andre nettressurser skal elevene i denne produsere egne svar som læreren skal gi tilbakemelding på.

Lenke til nettressurs: http://www.dammskolen.no/grunnskole/samfunnsfag/m_m_geografi/jordas_oppbygning/%28from%29/212

Jordas indre og ytre krefter

Samfunnsfaglæreren