Barokkhistorie

Fra Wikibøker – frie læremidler
Hopp til navigering Hopp til søk
Icon delete.svg
Denne siden har blitt foreslått slettet fordi: Påbegynt forside, uutviklet tekst som er tydelig forlatt. Du kan bidra med ditt synspunkt i samtalen som foregår på Wikibøker:Slette sider/sletteforslag


Forord[rediger]

Denne boken er skrevet etter egen idé, og det er ikke benyttet noe autorisert materiale, med eventuelt unntak av deler som er så små at de faller inn under sitatretten. Det er imidlertid ikke bevisst tatt med slike sitater heller, og boken er i det hele tatt basert på historisk fakta og forfatterens forståelse av disse. Små historiske feil kan forekomme, men det er lagt stor vekt på å holde seg til fakta og sannheter. Små skrivefeil kan også forekomme, men det er minimalt.

Boken er laget med spesielt tanke på bruk for skoleelever, men kan forhåpentligvis også vekke interresse for andre historieintresserte, eller som arbeider med historie. Boken dekker Europas historie fra omkring 1600 til 1750, og det er tatt med små biografier og portretter i tillegg til den generelle historien.

"Barokkhistorie" er ikke beskyttet av opphavsrett, men er ment som et frivillig bidrag til Wikibøker, og materiale herfra kan benyttes fritt.


Kap. 1 - Barokkens vugge[rediger]

Man kan vel si at Reformasjonen begynte i 1517, da Martin Luther slo opp sine berømte 95 teser (setninger) på døren til slottskirken i Wittenberg og anklaget Den Katolske Kirke. Med dette tok Kirken naturligvis til motmæle, og dermed skjedde det også en såkalt motreformasjon ved konsilet i Trident fra 1545 til 1563, og spesielt viktig er vel opprettelsen av Jesu Selskap, Jesuittordenen. De begynte å bruke sterke virkemidler for å trekke folk tilbake til den katolske tro, bl.a. ved hjelp av barokkstilen - de skulle vise Guds makt og rikdom ved å bygge overdådige klostre og kirker.

Det var ikke på den tiden noe brått skifte i stiler, men heller glidende overganger, så man kan godt si at barokken er en fortsettelse av renessansen, på tross av at disse stilene er veldig forskjellige, spesielt i arkitektur og havekunst. Maleriene derimot, er ganske like, men man kan likevel se god forskjell på f.eks. Michelangelo og Rembrandt, da Vinci og Canaletto.

Ordet barokk kommer av det portugisiske ordet barocco, som betyr ujevnt formet perle. Dette ordet ble benyttet på stilen av kunstkritikere på slutten av 1700-tallet og på begynnelsen av 1800-tallet for å betegne noe som da ble ansett som smakløst, vulgært og uregelrett.